De Polikliniek Neuropsychologie, geleid door

Dr. Erik Matser, is een zelfstandige praktijk.

 

Neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie

bestudeert tussen gedrag en de werking van de hersenen.

 

De zorg in de praktijk betreft met name Specialistische
GGZ (SGGZ, '2e-lijn') zorg, tevens Generalistische Basis GGZ (GBGGZ, '1e-lijn') indien dit passend is. We zijn een kleine praktijk waar de persoon centraal staat.

 

Derhalve geen verwijzingen wanneer sprake is van letselschade procedures of verzekerings-

geneeskundige zaken.

^

GEACHTE LEZER

^

Het is een privilege om met u in contact te komen middels deze website. Het is van belang dat mensen die last hebben van hersenletsel informatie kunnen krijgen over het waarom van de klachten, hoe deze verergeren/in kracht afnemen en wat men er zelf aan kan doen.

 

In oktober 2016 was ik 25 jaar op een full time basis werkzaam in het vak en in die periode zijn duizenden mensen geholpen die last hadden van hersenletsel. Veel mensen denken dat hersenletsel ontstaat door verkeersongevallen en vaatproblemen in de hersenen zoals bij CVA’s het geval is. Echter je hersenen kunnen ook slechter gaan functioneren door bv. chemotherapie, te lang te veel stress of wanneer men in contact is gekomen met stoffen die het hersenweefsel aantasten (bv. oplosmiddelen, drugs, alcohol).

 

REGISTRATIE NEUROPSYCHOLOGIE

Ik heb de registratie van klinisch neuropsycholoog www.fgzpt.nl/de-fgzpt/over-de-beroepen/klinisch-neuropsycholoog, het betreft een beschermd specialisme binnen de psychologie en het vak heeft een zogenaamd BIG-nummer www.bigregister.nl.

 

Er moeten aan kwaliteitseisen worden voldaan om de titel te kunnen blijven voeren. Zo zijn jaarlijks overlegmomenten met je collega’s verplicht (6 maal intervisie), het volgen van congressen/ bijscholing en worden 5-jaarlijks visitatie gesprekken gevoerd.

 

Tevens bezit ik een kwaliteitsstatuut wat vanaf januari 2017 verplicht is voor praktijkvoering en het contracteren van verzekeraars. Doel is dat mijn functioneren door collega’s wordt beoordeeld en men geen tunnelvisie kan ontwikkelen. Ik ervaar mijn praktijkvoering als een steeds lerend mechanisme.

 

ZORG OMSCHRIJVING

U kunt bij ons terecht voor Generalistische Basis GGZ (GBGGZ, '1e-lijn') en Specialistische GGZ (SGGZ, '2e-lijn') zorg. U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier op de website in te vullen en te verzenden. U dient wel in bezit te zijn van een geldige verwijsbrief door huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

 

WACHTTIJDEN

De wachttijden voor onze praktijk zijn relatief kort en binnen vier weken kunt u meestal terecht voor een eerste gesprek. Indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met mij opnemen of met uw zorgverzekeraar om te vragen om wachtlijstbemiddeling.

 

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat binnen tien weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorg-verzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (treeknormen GGZ).

 

 

 

 

EERSTE GESPREK

Bij het eerste gesprek wordt de oorzaak van de klachten in kaart gebracht en wordt een behandelplan aan u voorgelegd (de zogenaamde behandelovereenkomst). Nadien volgt vaak een uitgebreid interview (anamnese) waarin de klachten worden onderverdeeld in pijn, energie, denken en emotionele status.

 

Vaak volgt dan eveneens een neuropsychologisch onderzoek. Na het onderzoek is de diagnostische fase afgesloten en wordt een behandeltraject voorgesteld. De mate waarin pijn, vermoeidheid, afname van denkprestaties of veranderingen in de emotionele status u beperken bepaalt in hoge mate waar de nadruk op komt te liggen betreffende behandeling.

 

EVALUATIE

Bij de begin-, tussentijdse- en eindevaluatie wordt conform wettelijke verplichting naast de mondelinge voortgangstoetsing ook gebruik gemaakt van specifieke 'Routine Outcome Monitoring' (ROM) vragenlijsten. Het werken met ROM is binnen de GGZ wettelijk verplicht. In dat kader dienen wij de (geanonimiseerde) ROM gegevens conform contractuele overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) periodiek aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG).

 

Ook wordt veelvuldig samengewerkt met fysiotherapeuten en andere medisch specialisten om het herstel te bevorderen. Ook is het voor sommige cliënten wenselijk deel te nemen aan het Phenix programma waarbinnen een multi collegiale context zeer intensief aan uw herstel wordt gewerkt.

 

MIJN VISIE

Ik heb de visie dat mensen met hersenletsel aandacht verdienen en dat men die aandacht in onze praktijk ook moet krijgen. Ik neem tijd voor u en probeer me met al mijn energie in te zetten om klachtenvermindering in gang te zetten. Ook zorg ik ervoor dat andere medisch specialisten mede uw zaak beoordelen wanneer dat wenselijk is.

 

KLACHTEN

Wanneer sprake is van een klacht kunt u deze natuurlijk met mij bespreken of u kunt deze melden bij een officiële instantie waar ik lid van ben ( NIP , LVVP ).  Bent u bij ons in behandeling en heeft u buiten onze openingstijden zeer dringende medische vragen (crisis-situatie) belt u dan naar uw eigen huisarts. Deze (of hun antwoordapparaat buiten kantoortijden) geeft u de juiste informatie waar u zich kunt melden met uw dringende vraag.

 

PASSIE VOOR MIJN CLIëNT

Het moge duidelijk zijn dat de cliënt centraal staat in mijn praktijkvoering en dat u op deskundige wijze en met grote inzet wordt geholpen om een verbetering in uw situatie te creëren. In al de jaren dat ik werk met cliënten is het duidelijk geworden dat mijn kennisvaardigheden gekoppeld moeten zijn aan passie voor het vak en voor u en niet aan andere zaken zoals een overmatige bureaucratie.

 

Met vriendelijke groet,

Dr. Erik Matser, klinisch neuropsycholoog.

 

AGB CODES &  GEGEVENS

AGB Praktijk : 94002386

AGB persoonlijk : 94002770

BIG nummer: 19049250525

K.v.K.: 17133988

BANK nr.: NL85ABNA0591619393

BTW nr.: NL810305471B01

DR. ERIK MATSER

^

Contact

Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken met onze kliniek in Helmond neem gerust even contact op. Het telefoonnummer is 0492-476003. In verband met de nieuwe privacy wet, communiceren we enkel met u via beveiligde mail, zijnde zorgmail:

dr.erikmatserpolikliniekneuropsychologie@zorgmail.nl

 

^

Klik hier om naar 'THE cognitive lab' site te gaan van Dr. Erik Matser.

^

GEBOUW Vita_liek - Julianalaan 2 - 5707 HR - Helmond - NEDERLAND

 

TELEFOON: 0492-476003

copyright © 2005 - 2016 | matser-neuropsychologie.nl / ErikMatser.nl. All rights reserved / Alle rechten voorbehouden. DISCLAIMER

KLIK HIER EN DOWNLOAD ONZE PRIVACY STATEMENT 2018!