Veel van mijn cliënten tonen een hoge drive, hoog verantwoordelijkheidsgevoel en leggen zichzelf hoge normen op. In de 50er jaren merkten de cardiologen Friedman en Rosenman op dat mensen met hoge bloeddruk en hartproblemen eveneens vaak een specifiek karakter hadden. In mijn praktijkvoering blijkt dat hoge ambitie en een hoog streefniveau eveneens negatief kan inwerken op een vlot herstel van tal van aandoeningen en ook tal van symptomen zelfs kunnen veroorzaken. Laten we samen eens kijken naar wat Type A gedrag nu werkelijk is.

“Type A gedrag” verwijst naar een persoonlijkheidstype dat wordt gekenmerkt door bepaalde gedragskenmerken, zoals competitiviteit, haastigheid, ongeduld, en een neiging tot het stellen van hoge eisen aan zichzelf en anderen. Dit concept is vooral bekend geworden in relatie tot het zogenaamde Type A en Type B persoonlijkheidsonderscheid, dat voor het eerst werd geïntroduceerd in de jaren 1950 door cardiologen Meyer Friedman en Ray Rosenman.

Type A-persoonlijkheden worden vaak beschreven als ambitieus, competitief, gehaast en geneigd tot het ervaren van stress. Ze hebben vaak een sterke drang naar prestaties en willen snel resultaten zien. Deze persoonlijkheidskenmerken kunnen zowel positieve als negatieve invloeden hebben op iemands leven. Aan de positieve kant kunnen Type A-mensen zeer productief zijn en ambitieuze doelen nastreven. Aan de negatieve kant kunnen ze echter ook vatbaarder zijn voor stressgerelateerde gezondheidsproblemen.

Het concept van Type A en Type B persoonlijkheidstypen is tegenwoordig echter niet zo strikt als in het verleden. Veel deskundigen benadrukken dat persoonlijkheid complex is en niet eenvoudig in twee categorieën kan worden verdeeld. Er is meer erkenning voor het idee dat persoonlijkheidstrekken zich op een continuüm bevinden en dat individuen verschillende kenmerken van zowel Type A als Type B kunnen vertonen, afhankelijk van de situatie.