Miljarden mensen die samengepakt zijn gaan leven en de combinatie van bio industrie zijn een tijdbom gebleken die recent is afgegaan. Voor de knal van de explosie hebben we een naam: COVID 19. Ook kunnen we stellen dat we enorm geluk hebben gehad. COVID 19 had ook een virus kunnen zijn met een sterftecijfer van 60%. De gevolgen waren dan niet meer te overzien geweest voor de mensheid. De COVID 19 crisis heeft ons allemaal overvallen en we moeten een extreme harde les leren met zijn allen. Dit was geen toeval, het zat al heel lang in de pijplijn maar we hebben onze ogen ervoor gesloten. We wilden het niet weten, de wereld was voor eenieder maakbaar geworden. Toch bleek dit de grootste misrekening van de eeuw. We zien nu dat de mensheid heel nietig is en dat we bloot staan aan krachten die veel groter zijn als dan we ooit hebben kunnen vermoeden. Wat is er nu eigenlijk gebeurt en waar moeten we van leren voor de toekomst. Ten eerste moeten we een begrip leren kennen uit de biologie en dat is zoönose en wanneer we dit begrip beter begrijpen kunnen we onze wereld veranderen en deze tragedies verminderen zoals deze recent plaats vinden. Ook moeten we in de spiegel gaan kijken. We hebben onze puurheid verloren, we zijn in grote mate het contact met de werkelijke natuur en de wereld kwijtgeraakt. COVID 19 heeft maar 1 grote ‘message’: Het roer moet om, de mensheid moet terug naar zijn werkelijke roots.

Dieren.

Er hebben zich enorme veranderingen voortgedaan in de laatste honderd jaar. Van het aanvankelijke werkelijke contact met dieren die wij gebruikten voor hulp en voedsel is weinig meer van over. Onze grootouders hadden varkens, koeien, kippen die buiten liepen en die door de boer zelf gevoederd werden. Er was veel kennis aanwezig wat te doen wanneer een dier ziek werd, deze werd dan meestal afzonderlijk geplaatst, het dier herstelde van zijn aandoening en men ging verder. Het aantal dieren was met miljarden minder dan nu wat eveneens gold voor de mensheid. In de 80er jaren, zeer recent dus nog maar, komt er een enorme kentering in voedselproductie, vooral de productie van eiwitten. Vooral moet nadruk gelegd worden op een extreme verandering in de productie van kippen / vogels die met miljarden tegelijkertijd werden opgehokt, geslacht en voor consumptie bereid klaar werden gemaakt. Deze dieren zijn momenteel in het merendeel genetisch gemanipuleerd, veel soorten hebben niet eens het vermogen meer om zich voort te kunnen planten, het immuunsysteem werkt slechts ten dele waardoor ze niet kunnen overleven zonder antibiotica  of om zonder pijn zich normaal te kunnen bewegen. Een situatie waar velen geen enkele kennis over hebben en zich ook blijkbaar niet druk over maken. Nu is dit verhaal geen pleidooi om vegetariër of veganist te worden, nee in geen enkel opzicht zelfs. Wel moeten we weten dat we een tijdbom hebben ontworpen voor nieuwe pandemieën die veel ernstiger kunnen zijn dan de huidige COVID 19 pandemie. Het is niet meer de vraag of die nieuwe pandemie er komt maar wanneer. Waarom zijn de geleerden daar zo zeker over.

Kippen en griep.

Veel influenza soorten zijn overdraagbaar van dieren op mensen. Ook de toekomstige pandemieën zullen hieruit ontstaan. Wat we weten is dat veel griepsoorten vanuit vogels zijn overgegaan op mensen. Wat we hebben gecreëerd is een tijdbom aan onnatuurlijke omstandigheden waarin miljarden vogels in de gehele wereld opgroeien in condities die wij bio industrie noemen. Hieruit kan een explosie ontstaan van overdracht wat kan leiden tot volgende pandemieën met een veel ernstiger / verschrikkelijke uitwerking. 

Zoönose.

Men spreekt van zoönose wanneer een aandoening van dieren op mensen wordt overgedragen.  In Nederland zijn we bekend met enkele vormen hiervan: ziekte van Lyme, Q-koorts en vogelgriep. Ongeveer twee-derde van de verwekkers van infectieziekten is afkomstig van dieren.  De mensheid is goed in staat om gevaren van zoönose op tijd in te zien en hier wat tegen te doen. Bijvoorbeeld het ruimen van duizenden kippen wanneer vogelgriep een rol speelt. Door dieren regelmatig te onderzoeken kunnen we een indruk krijgen hoe we deze ziekten bij mensen kunnen beperken en we deze ziekten kunnen bestrijden. We kunnen dus stellen dat de mensheid constant op ‘alert’ staat om een goed beeld te krijgen wat de gevaren zijn van ziekteoverdracht en hoe we deze in de kiem kunnen smoren. Hoe we een volgende pandemie kunnen smoren. Er is echter wel een probleem aan het ontstaan. Wat gebeurt er wanneer iets ‘nieuw’ is en deze door de mazen van het controlenet glipt en moeten we ook eens niet naar de ontstane situatie kijken. Miljarden mensen en dieren op elkaar gepakt. Wanneer zoönose werkelijk bestaat en dat is zo dan is dit iets wat bezinning vergt.  

De maakbare wereld.

Mijn vader kende geen maakbare wereld. Hij leefde in een tijd waarin hij als tiener geconfronteerd werd met de oorlog. Hij wist uit levenservaring dat door bepaalde situaties iets totaal anders kan zijn wat voorheen als onvoorstelbaar werd gedacht. Men ging slapen en de volgende dag liepen Duitse soldaten door de straat, vader weggevoerd en geen enkel teken waar vader gebleven was en of hij uberhaupt nog leefde, langdurend niet naar school, slag om Arnhem, Duitse overwinning, na enkele maanden toch de bevrijding, zijn grootvader die stierf in de schuilkelder bij een bombardement. Daarna de opbouw van een verwoest Europa. Duitsland en Nederland lagen letterlijk in puin en alles moest van de grond worden opgebouwd. Zonder dat hij het wist vormde dit hem en deze generatie mensen weten proefondervindelijk dat de wereld niet maakbaar is.  Ook nu zie je dat veel ouderen geen hulp krijgen door de Corona crisis en zij pakken zelf hun zaken weer op. De oudjes blijken enorm zelfredzaam te zijn. Deze zelfredzaamheid is gebaseerd op het onderkennen van het werkelijke leven. Niets is maakbaar en wanneer er ernstige problemen zijn moet je deze oplossen. Anders heeft dat zeer verregaande consequenties.

Na de zestiger jaren begint de maakbare wereld te ontstaan en vindt een extreme vervreemding plaats van wie we werkelijk zijn; gewervelde dieren namelijk die in nauwe samenhang leven met de natuur om ons heen. Er vindt een enorme bevolkingsexplosie plaats, de werkelijke leefruimte wordt schaars, China groeit over een miljard mensen op de voet gevolgd door India. Om al deze monden te voedden worden vlees producerende systemen ontwikkeld die zijn weergave niet kent. Dieren worden genetisch gemanipuleerd, groeien letterlijk de pan in en aan dierenwelzijn of lerende vermogens van dieren wordt in zijn geheel niet nagedacht. De mens is verworden tot een extreem wreed wezen wanneer we dit afzetten tegen de dierenwereld. We krijgen het klaar om miljarden dieren op te fokken binnen onnatuurlijke condities, we vissen de zeeën leeg. Lang leven het mensdom en de menselijke expansie. Binnen een decennium krijgen we het klaar om het klimaat voor altijd te veranderen, we kijken ernaar en doen niets. De oceanen lopen vol met plastic en de mensheid veranderd in Noord-Europa en de USA van een sociaal naar individueel systeem. We kijken er weer naar en weer doen we niets. De wereld bleek maakbaar en we waren wreed, week en individualistisch geworden. Totdat de natuur ingreep, hard, wreed en met gestrekt been van achteren. Een overtreding die we niet zagen aankomen. We werden geconfronteerd met iets dat groter was dan ons, iets dat de gehele wereld in een wurggreep kon leggen, de wereld letterlijk in ademnood. De knock down die de wereld 8 tellen gaf. De mensheid wankelend op de benen, wie is het tegen wie wij boksen? Wanneer je 30 jaar met mensen gewerkt hebt en je hebt een beetje een ‘over the fence’ blikveld op wat er gebeurd dan is er maar 1 conclusie. We hebben onszelf een rechtse hoek direct op de kaak gegeven. We komen nu weg met 8 seconden. De volgende plaagstoot kan de knock out zijn. Er moet letterlijk ruimte worden gecreëerd voor een andere verhouding van mensen met dieren en de wereld. De gemiddelde burger moet weten hoe zoönose ontstaat en hoe we dit met een totaal andere kijk op zaken zoals voedsel en maakbaarheid van de wereld moeten oplossen. Doen we dat niet dan vloert de mensheid zichzelf, daar hebben we dan geen komeet ter grootte van Texel voor nodig die het licht voor wat de mensheid betreft zal doven.