Mensen verschillen in de manier waarop zij hun emoties ervaren en hoe zij grip hebben op hun emoties. Emoties spelen een belangrijke rol bij de aanpassing van mensen aan hun omgeving. Wanneer aanpassing moeizaam verloopt, omdat je taken/activiteiten niet goed kan uitvoeren zoals jij dat wilt, kan chronische stress ontstaan. Chronische stress is een slijptol die lijfelijke, emotionele en cognitieve klachten veroorzaakt die wederom weer stress oplevert. Dit bovenop de klachten die
NAH veroorzaakt waardoor een hardnekkige vicieuze cirkel wordt opgebouwd en in stand wordt gehouden.

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (meer in detail: de prefrontale zone (denken) en het limbisch systeem(voelen) delen non-stop informatie met elkaar). De prefrontale cortex zorgt
ervoor dat onze gedachten geassocieerd worden aan gevoelens en vice versa. Dat de een bang is voor een spin en de ander niet is hierdoor te verklaren. Aanpassing aan omgeving is een proces hoe je over die omgeving denkt en of die gedachten je rustig of angstig maken. Tal van mensen worden beperkt door NAH restklachten, raken gefrustreerd door de beperkingen die ze hierdoor ondervinden en ontwikkelen daardoor aanhoudende stress.

Restklachten van NAH en de emotionele status (chronische stress) versterken elkaar en houden klachten in stand. Mensen die last hebben van hardnekkige klachten na NAH hebben veelal constant een gevoel van ‘interne onrust’ wat zijn tol eist wat
betreft herstel en het gezond en gelukkig voelen. Het is recent echter bewezen dat ons brein plastisch is, dat we dus het brein positief kunnen beïnvloedden, om tot herstel c.q. verbetering te komen. Dit geldt voor iedereen!

In Rosas/Spanje leren wij je, in een 8 daags programma, waarom je last hebt van interne onrust (chronische stress), hoe je deze in kracht kan laten afnemen en wat je daar zelf aan kan doen. Bij het komen tot een fase van interne rust kan je lichaam
herstellen en kan een forse verbetering van functioneren plaatsvinden. Dit bij tal van NAH gerelateerde klachten. De hersenen komen dan in een fase waarbij zij beter kunnen presteren en jij jezelf beter gaat voelen. Het doel in Rosas is om het zelf
herstellend vermogen te optimaliseren. Lees hier meer over het programma.

You don’t always need a plan. Sometime you just need to trust!