Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die nare gevoelens hebben bij bepaalde geheugensporen. Door EMDR koppel je de nare gevoelens los van het geheugenspoor. Het geheugenspoor verlies je niet maar veroorzaakt na behandeling geen stress gevoel meer. Een ‘nieuwe’ toepassing van EMDR is angst wegnemen (nare gevoelens) voor toekomstige situaties. Angst voor een toekomstige situatie noemen we een ‘flash forward’ en deze interpretaties kunnen voor gedragsveranderingen zorgen. Een veelvoorkomende ‘flash forward’ spanningsbron is perfectionisme. Dit is een angstaandoening waarbij obsessieve gedachten ‘(ik moet – altijd perfect-wat zullen anderen van mijn denken’) het gedrag van mensen beïnvloedt. Je bent dus constant angstig voor toekomstige handelingen wat non-stop energie van je vergt. Hierdoor kunnen mensen niet herstellen van hersenletsel, whiplash, tal van lijfelijke aandoeningen, werkbelasting etc en ontstaat bovenop de al reeds aanwezige aandoening een secundair uitputting probleem. Hierdoor ontstaan zeer complexe ziektebeelden en vicieuze cirkel problematieken waar specialistische therapie voor noodzakelijk is om mensen tot herstel te laten komen.

Ik heb me gespecialiseerd in het behandelen van complexe ziektebeelden die altijd bestaan uit het 4kant: pijn, energieverlies, afname van denkprocessen en emotionele verandering. EMDR en oplossingsgerichte therapie in combinatie met cognitrain programma’s en tal van life style interventies blijken de middelen om tot herstel te komen.  Ik voer deze EMDR behandeling en oplossing gericht leren denken op een 1 op 1 basis uit. Dit kan in de praktijk in Helmond als wel tijdens zeer intensieve sessies in Spanje (Het 10 dagen durende Rosas programma).