Voor de verwijzer

Verwijsformulier

Na ontvangst van uw verwijzing zullen wij uw cliënt zo snel mogelijk oproepen. De neuropsychologische rapportage wordt, na goedkeuring van de cliënt, naar u verzonden. Indien gewenst kan nadien (telefonisch) overleg plaatsvinden.

Gelieve deze vragenlijst in te vullen en uit te printen, handmatig te ondertekenen en te versturen via de reguliere post.

Voor de cliënt

DE VERWIJZING DIENT TE VOLDOEN AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN

De verwijzing is gedateerd;

De verwijzing is voorafgaand aan de behandeling afgegeven;

De verwijzing bevat naam, adres en AGB code van de verwijzend arts,

De verwijzing bevat de (elektronische) handtekening van de verwijzend arts;

De verwijzing bevat naam, adres en geboorte datum van de verzekerde;

Uit de verwijzing blijkt dat er sprake is van een vermoeden op een DSM IV stoornis

De verwijzing bevat bij voorkeur een gerichte verwijzing naar Gespecialiseerde GGZ dan wel Generalistische Basis GGZ.