em-brain-logo

DE POLIKLINIEK NEUROPSYCHOLOGIE, GELEID DOOR DR. ERIK MATSER, IS EEN ZELFSTANDIGE PRAKTIJK. 

DE POLIKLINIEK HEEFT ALS SPECIALISME HET ANALYSEREN -BEHANDELEN VAN AANHOUDENDE KLACHTEN NA EEN TRAUMATISCH HERSENLETSEL. HEEFT U LANGDURENDE KLACHTEN NA EEN HERSENTRAUMA EN EEN HOGE DRIVE MELDT U DAN AAN. ER ZIJN 2 TRAJECTEN: VIA VERWIJZING MEDISCH SPECIALIST – HUISARTS OF INTENSIEF 10 DAAGS PROGRAMMA IN ROSAS – SPANJE (ZIE WWW.COGNITIVE-TRAVEL.NL). ANDERE ZORGTRAJECTEN WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN.

WE ZIJN EEN KLEINE PRAKTIJK WAAR DE PERSOON CENTRAAL STAAT. 

DERHALVE EVENEENS GEEN VERWIJZINGEN WANNEER SPRAKE IS VAN LETSELSCHADE PROCEDURES OF VERZEKERINGS-GENEESKUNDIGE ZAKEN.

WANNEER SPRAKE IS VAN EEN LETSELSCHADE PROCEDURE OF EEN WIA TRAJECT WORDT UW AANVRAAG VOOR DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING NIET IN BEHANDELING GENOMEN.

Ook wanneer u onder behandeling van mij bent worden geen mededelingen verstrekt binnen de kaders van de verzekeringsgeneeskunde en letselschade procedure.

Voor beantwoording van medische vragen binnen de verzekeringsgeneeskunde en letselschade zijn speciale centra opgericht. U kunt zich dan wenden tot bv. WPEX die tal van vestigingen heeft in geheel NL. Dit centrum is gespecialiseerd in het beantwoorden van al uw vragen in deze specifieke domeinen. Dit is een belangrijk bericht en gebruik deze informatie om teleurstelling in de toekomst te voorkomen.