em-brain-logo

DE POLIKLINIEK NEUROPSYCHOLOGIE, GELEID DOOR DR. ERIK MATSER, IS EEN ZELFSTANDIGE PRAKTIJK. 

DE POLIKLINIEK HEEFT ALS SPECIALISME HET ANALYSEREN -BEHANDELEN VAN AANHOUDENDE KLACHTEN NA EEN TRAUMATISCH HERSENLETSEL. HEEFT U LANGDURENDE KLACHTEN NA EEN HERSENTRAUMA EN EEN HOGE DRIVE MELDT U DAN AAN. ER ZIJN 2 TRAJECTEN: VIA VERWIJZING MEDISCH SPECIALIST – HUISARTS OF INTENSIEF 10 DAAGS PROGRAMMA IN ROSAS – SPANJE (ZIE WWW.COGNITIVE-TRAVEL.NL). ANDERE ZORGTRAJECTEN WORDEN NIET IN BEHANDELING GENOMEN.

WE ZIJN EEN KLEINE PRAKTIJK WAAR DE PERSOON CENTRAAL STAAT. 

DERHALVE EVENEENS GEEN VERWIJZINGEN WANNEER SPRAKE IS VAN LETSELSCHADE PROCEDURES OF VERZEKERINGS-GENEESKUNDIGE ZAKEN.