em-brain-logo

 DE POLIKLINIEK NEUROPSYCHOLOGIE, GELEID DOOR DR. ERIK MATSER, IS EEN ZELFSTANDIGE PRAKTIJK. 
NEUROPSYCHOLOGIE IS HET VAKGEBIED DAT DE RELATIE BESTUDEERT TUSSEN GEDRAG EN DE WERKING VAN DE HERSENEN.

DE ZORG IN DE PRAKTIJK BETREFT MET NAME SPECIALISTISCHE GGZ (SGGZ, ‘2E-LIJN’) ZORG, TEVENS GENERALISTISCHE BASIS GGZ (GBGGZ, ‘1E-LIJN’) INDIEN DIT PASSEND IS.  WE ZIJN EEN KLEINE PRAKTIJK WAAR DE PERSOON CENTRAAL STAAT. 

DERHALVE GEEN VERWIJZINGEN WANNEER SPRAKE IS VAN LETSELSCHADE PROCEDURES OF VERZEKERINGS-GENEESKUNDIGE ZAKEN.