Beschikbare data in 2022 - 2023

16 – 25 April = VOL

12 – 21 Mei = VOL

30 Juni – 9 Juli = VOL

Nieuwe data binnenkort, vul hieronder interesse in en we nemen contact op

Er zijn ook 1 op 1 mogelijkheden voor een cognitive travel te Dubai.

Video afspelen
Video afspelen

Neuronale netwerken.

Om uitputting, cognitieve stoornissen, angstigheid te begrijpen bij een burn-out – PCS of WAD graad 3 te begrijpen (het waaromvan de klachten) is kennis nodig van zeer recent hersenonderzoek. Deze onderzoeken geven spectaculaire inzichten in het waarom van het ontstaan van de genoemde aandoeningen en geven ook direct revolutionaire veranderingen aan in hoe burn-out, PCS en WAD graad 3 te behandelen.

Samenvattend moeten we van het beeld af dat een specifiek gebied in de hersenen niet meer 100% actief is in het brein maar dat gehele netwerken niet meer goed op elkaar staan afgestemd. Hierdoor ontstaan de specifieke klachten waardoor mensen sociaal en beroepsmatig langdurend van de rails gaan. Door een proces in de hersenen die spelen bij burn-out, PCS en WAD graad 3 is er een defect in het ‘rust netwerk’ van de hersenen wat ook andere netwerken negatief beïnvloedt en de specifieke klachten zoals uitputting, cognitieve stoornissen en angst – overprikkeld zijn ontstaan. Doel is om het ‘rust netwerk’ weer normaal te laten functioneren waardoor ook de andere netwerken weer beter gaan functioneren. Door zeer intensief met mensen te werken aan herstel van hun ‘rust netwerk’ buiten hun normale woon-werk omgeving, trachtten we te komen tot herstel van energie, cognitief functioneren en afname van angstig zijn c.q. het beleven van interne onrust.

Onderstaand uitleg van de verschillende netwerken die we willen resetten tijdens de intensieve behandelperiode in Roses.

Het defaultnetwerk is een netwerk van gebieden in de hersenen dat vooral actief is in een toestand van rust, waarin men niet op gebeurtenissen in de buitenwereld is gericht. In de literatuur noemen we het ‘resting-state network of task-negative network’ (TNN). Tijdens actieve taakverrichting wordt het netwerk gedeactiveerd, en neemt het taak-positieve netwerk (TPN) zijn taak over. Mogelijk vormen het TNN en TPN elementen -of polen- van eenzelfde default netwerk met aan elkaar tegenstelde vormen van correlatie. Het lijkt er sterk op dat de activiteit van het TNN  gereguleerd wordt door een ander grootschalig netwerk, het saliencenetwerk, dat het TNN als het ware aan en uit kan zetten.

Het saliencenetwerk (SN, vertaald: opvallendheid netwerk) is een netwerk van gebieden in de hersenen dat vooral geactiveerd wordt door opvallende gebeurtenissen in de omgeving. De algemene functie van het SN bestaat in het reguleren en controleren van dynamische veranderingen in andere netwerken in de hersenen, zoals het het default netwerk (TNN) dat vooral in rust actief is, en het en het centraal-executief netwerk (CEN) dat actief is tijdens taakverrichting, en verantwoordelijk is voor regulatie van hogere cognitieve functies als aandacht en werkgeheugen. De kernfunctie is gebeurtenissen in tijd en ruimte te markeren voor verder bewerking in de hersenen. Bij haperingen in deze regulerende functie gaan de cognitieve controles minder efficiënt verlopen en ontstaat overgevoeligheid voor interne opvallende signalen. Ook zijn er correlaties gevonden tussen activatie van het SN in rust en angstigheid. Angstigheid, tobben en negatieve emotionele belevingen blijken samen te gaan met hyperactiviteit van het salience network.

Het centraal- executieve netwerk (CEN) betreft in de hersenen de taken van een ondernemer van een groot bedrijf (jouw persoonlijkheid dus en daar de aansturing van). De ondernemer moet allereerst in staat zijn om een algemene strategie te volgen om het bedrijf te leiden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden: het verhogen van de productie, klanten tevreden stemmen, een goed personeelsbeleid voeren, enzovoort. Ten tweede moet hij relevante nieuwe informatie kunnen benutten om zijn plannen of strategie eventueel te wijzigen of bij te stellen; hij moet zich kortom flexibel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Van de andere kant moet hij ook op de rem kunnen trappen als blijkt dat acties ongewenste gevolgen kunnen hebben. Ten derde moet hij in staat zijn meerdere taken gelijktijdig uit te voeren, en weten aan welke taken hij eventueel prioriteit moet geven. Ten slotte moet de ondernemer ook over sociale vaardigheden beschikken, en zijn bedrijf naar buiten toe goed kunnen vertegenwoordigen.Het CEN staat in wisselwerking met andere grootschalige netwerken zoals het saliencenetwerk en het default netwerk. Activatie van het CEN en saliencenetwerk in rust correleerden respectievelijk met testscores van executief functioneren (zoals tests van het werkgeheugen) en testscores van angstigheid, die buiten de scanner waren verkregen. Deze netwerken waren geïdentificeerd door patronen van synchrone fMRI-activiteit in rust te onderwerpen aan Independent Component Analysis (ICA). Dit is een multivariate techniek die het mogelijk maakt grootschalige netwerken waarbinnen sprake is van synchrone functionele fMRI-activiteit van elkaar te onderscheiden.

Gedurende de zeer intensieve behandelsessies in Rosas trachtten we het default system (TNN) te resetten en daardoor andere hersensystemen weer te optimaliseren. In het interview met Korbi en Montse geven we jullie wat inzichten in wat onze aanpak is en zelf maak ik oa. gebruik van EMDR flash forward of flash backward technieken om basale rust te kunnen genereren. Verder gebruik ik de gangbare behandeltechnieken om spanningen – stress in kracht te laten afnemen. – Dr. Erik Matser.

Foto's van de omgeving

Villa's Mas Fumats (verblijf)

Roses Mas Fumats

Hike to the valley 'Easy Day' Korbi

Schermafbeelding 2020-01-31 om 12.44.07

Cognitive Travel - NAH Roses

Programma Roses:

 

U bent doorverwezen door huisarts of medisch specialist naar onze polikliniek in verband met hardnekkige klachten.

In Nederland is een intake en neuropsychologisch onderzoek afgenomen en u heeft een uitslag gesprek gehad. Uit de analyse bleek dat u geschikt bent om aan het 8 daagse programma in Roses deel te nemen.Het betreft een 8 daags programma waarbij u inzichten krijgt in het waarom van de klachten en dat bij bijna iedereen de klachten een multi factorieel karakter hebben. Om werkelijk tot de kern van de instant houdende factoren door te dringen is het van belang inzichten te krijgen in de volgende facetten: het lichaam/orgaan/aandoening – leef/werkomgeving – de psychologische status van de client. Door interactie van deze facetten ontstaat vicieuze cirkel problematiek wat mensen jarenlang kan ontwrichten en wat een negatieve invloed heeft op het leef-werksysteem van cliënten (baan-carrière-opvoeding kinderen – relatie met partner).

Doel is om client in een staat te brengen waarbij het lichaam tot herstel kan komen, de vicieuze cirkel wordt doorbroken. Bij iedereen in het programma speelt overprikkeling waaruit uitputting is ontstaan. Eveneens tonen veel deelnemers aan het programma een neiging tot perfectionisme. Gevraagd wordt enkele weken voorafgaand aan het programma prikkels sterk te laten afnemen. Het gebruik van koffie, alcohol en andere stimulantia extreem te verminderen evenals het gebruik van pijnstillers. Probeer ook je beeldschermtijd, voor deelname aan het programma, te reduceren tot maximaal twee uur per dag. De tijd die over blijft gebruik die om te bewegen en om jezelf fysiek/mentaal te ontspannen.

Het team in Rosas bestaat uit zorgprofessionals die hun sporen verdiend hebben wat betreft het begeleiden van mensen met uitputtingsreacties. Het team bestaat uit een klinisch neuropsycholoog, personal trainer, yoga docent.

De ochtenden worden opgestart met functional training, daarna gesprekken met klinisch neuropsycholoog en opstarten van beweegprogramma door personal trainer. Dagelijks is er ontspanning en beweging vanuit yoga. 

Aan het begin van de avond is plaats voor de groepsmeeting waarbij de klinisch neuropsycholoog bepaalde onderwerpen bespreekt: wat is pijn, hoe ontstaat vermoeidheid, wat is perfectionisme, hoe reageren mensen op stress en wat heeft toxische stress voor effecten op je lichaam en psychologische gesteldheid. Door deze zeer intensieve aanpak komt het lichaam in rust en stimuleren we het para sympathisch zenuwstelsel – meer detaillistisch het default netwerk systeem waardoor mensen tot herstel komen.

We maken in Roses gebruik van de zogenaamde ‘Digital Bowl’. Dit is een schaal waar we de telefoons in leggen gedurende de gehele tijdsperiode en geadviseerd wordt telefoon en computers alleen te gebruiken van 12.00-12.30 uur en van 20.00-20.30 uur. Dit om de prikkels door beeldscherm effecten sterk te reduceren. Ook bij de ‘digital detox’ hoort een activiteit uit te voeren waar men rust door ervaart en om dit te leren. ‘Moeten’ is een woord wat tijdens Roses uit het woordenboek is geschrapt en ook behoort tot de succesformule dat men zich niet bemoeit met de ander. Zaken die spelen worden door begeleiders opgelost en niet onderling door groepsprocessen. Door alle jaren heen bleek dit de gouden formule.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dr. Erik Matser, klinisch neuropsycholoog

matser@neuro-psychologie.nl

Vul dit formulier in bij interesse:

Team

Dr. Erik Matser

Clinical neuropsychologist

Known for his brain research and mental support for top athletes, artists and business people. In 2021 he has 30 years experience as a clinical neuropsychologist.

Korbi Hort

Founder & program director Active Earth Group.

Korbi holds a Masters degree in Sustainability and Responsibility from Ashridge Business School and a BSc in Outdoor Education from Edinburgh University.

Hoby van der Graaf

Personal Trainer

Together we get moving again. I look at your abilities and your goal. Every day I am ready for you with a smile.

Optioneel: Lize Matser

Gut health therapist

Neurotransmitters, gut health and nutrition come together. How do you achieve a strong, powerful body that can recover quickly.

Lize Matser

Wat deelnemers zeggen

Een kopstoot van je jonge paard, een bloeding in je hersenen en hersenletsel en je wereld staat stil en op zijn kop. En daar zit je dan, doorverwezen door je bedrijfsarts naar “een neuropsycholoog” (Erik Matser) waar hij veel vertrouwen in heeft. Na een intake en een neuropsychologisch onderzoek stelt Erik voor dat ik mee naar Spanje ga om daar aan mijn herstel te gaan werken. Na al bijna twee jaar onderzoeken en allerlei vormen van “hulp” sta ik niet direct te springen. Kan zijn behandeling niet hier in Nederland? Erik was daar heel helder in: Ja, dat kan wel maar dat is niet de beste optie, Spanje is de beste optie. De kennis en kunde die Erik uitstraalt maakte dat ik mee ben gegaan. Wat een goede keuze was dat. Eindelijk iemand die, vanuit wetenschappelijke onderbouwing, ook echt kan helpen. De mededeling; “Hersenletsel kan genezen” was voor mij de omslag. Er was mij al zo vaak gezegd dat ik er mee moest leren leven. Ik geloofde daar niet in. Samen met Erik en zijn team heb ik een intensief traject doorlopen, de reis is geen vakantie maar er is wel tijd voor jezelf om het geleerde en de indrukken te verwerken en om te kunnen zetten in actie. Ik ben thuisgekomen met minder prikkelgevoeligheid, minder gezondheidsklachten en de wetenschap dat ik volledig kan herstellen. Daar ben ik nu mee aan de slag en ik weet zeker dat me dat gaat lukken. Erik, bedankt namens mij en het thuisfront voor je betrokkenheid en je geloof in mij. En dat ritje met mijn paarden gaan we zeker doen…. Je bent van harte welkom. Ik heb ingezien en gevoeld wat mijn herstel van twee vallen heeft belemmerd. Deze belemmering is in dezelfde week weggenomen. Het resultaat is een enorme rijkdom voor mezelf en dan automatisch ook voor de geliefden om me heen. Life has changed since Roses and I'm very grateful to that!
- Helmi
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2023)
Ik ben mezelf, Erik en de andere professionals die hij om zich heen verzameld heeft, enorm dankbaar dat ik de kans heb gekregen en genomen om een week in Roses te verblijven. De dagen en het proces zijn intens met veel persoonlijke aandacht en maatwerk. De aanpak verbindt wetenschap, mens en natuur. Ik heb ingezien en gevoeld wat mijn herstel van twee vallen heeft belemmerd. Deze belemmering is in dezelfde week weggenomen. Het resultaat is een enorme rijkdom voor mezelf en dan automatisch ook voor de geliefden om me heen. Life has changed since Roses and I'm very grateful to that!
- Anoniem
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2022)
Medio 2020 ben ik door een auto aangereden terwijl ik op mijn fiets zat. Tijdens de val ben ik op de achterkant van mijn hoofd terechtgekomen. Hier heb ik een hersenletsel aan over gehouden en dit geeft in het dagelijkse leven veel beperkingen. In februari 2022 ben ik in contact gekomen met de praktijk van Neuropsycholoog Erik Matser in Helmond. Hij stelde na onderzoek en diverse gesprekken voor om naar Roses in Spanje mee te gaan. Ik had werkelijk geen idee wat ik vooraf kon verwachten op deze “avontuurlijke” 10 daagse reis. Je doorloopt een vol programma met lotgenoten, waardoor er mooie gesprekken ontstaan. Tevens heb je het gevoel hebt dat er mensen zijn die je eindelijk echt begrijpen. Op deze reis heb ik veel geleerd over mezelf en krijg je veel informatie, tips en inzichten over NAH en hoe het brein werkt. Nu ben ik mijn klachten meer gaan accepteren en probeer ik ondanks de beperkingen die ik heb mijn leven zo goed mogelijk in te delen.
- Anoniem
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2022)
Het programma in Roses gaf mij een moment van reflectie op wat mij de afgelopen jaren is overkomen en op mijn leven in Nederland. Ik heb geleerd dat hersenen een enorm herstellend vermogen hebben, maar dat je ze wel de kans hiertoe moet geven. Het programma gaf mij inzicht in hoe mijn dagelijks leven een herstel belemmert. Niet mijn hersenschudding, maar mijn torenhoge ambities, onze maatschappij die 24/7 doorgaat, de continue blootstelling aan nieuws en sociale media, hebben ertoe geleid dat ik mezelf al veel langer kwijt was. In Roses heb ik stukjes van mezelf teruggevonden en heb ik handvaten gekregen om mijn patronen in het dagelijks leven te doorbreken, zodat ik tot een verder herstel kan komen.
- Anoniem
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2022)
Hierbij mijn verslag van ons verblijf bij jou in Roses. Na doorverwezen te zijn van het ene na het andere ziekenhuis in verband met mijn braincovid kwam ik bij Erik terecht. Hij stelde, na een uitgebreide test, vast dat ik een lichte hersenontsteking had doorgemaakt. Op basis hiervan stelde hij een behandelplan voor. Ik zou mij onder behandeling moeten stellen van een neurofysiotherapeut en van Erik zelf. Nadat ik meerdere sessies bij Erik had doorlopen stelde hij voor met hem op reis te gaan naar Roses voor een specifiek behandelprogramma, samen met lotgenoten. Omdat mij vrouw een aantal van die sessies had bijgewoond, werd zij door Erik uitgenodigd mee te gaan. Een gouden greep. Erik wist mij er van te overtuigen dat ik mij geen zorgen hoefde te maken over de reis as such. Door de braincovid ben ik nl. niet in staat mij lang te concentreren en te veel prikkels maken mij snel in de war. Maar goed wij zijn het avontuur aangegaan en hebben er geen seconde spijt van. Wij zijn nu drie weken terug uit Roses. Het waren 8 intensieve dagen met voldoende rust momenten. De combinatie van de gesprekken met lotgenoten, de grensverleggende bergwandeling, het bezoek aan een boedhameester hoog in de Pyreneeën, het trainingsprogramma met de personal coach, de intensieve yoga En vooral de gesprekken en interventies met Erik, maakten het voor mij en mijn vrouw tot een logisch geheel gericht op herstel. Wij waren allebei erg moe bij terugkomst. Het heeft echt nog wel een paar dagen geduurd voordat wij “geland” waren. Maar nu kijken wij vooruit, ik ben er zeker nog niet maar ben er van overtuigd dat wij met de goede dingen bezig zijn. Ik ben in maart 2022 voor het eerst met Erik in contact gekomen en als je dan ziet wat ik nu kan in vergelijking met toen, dan is dat voor mij echt een hele stap vooruit. Ik ben nog niet klaar maar ben dankbaar dat ik Erik heb ontmoet en dat hij mij en mijn vrouw helpt door een moeilijke tijd heen te komen.
- Martin
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2022)
Persoonlijke mantra: Ben nu hier, en laat het los. Heb lief, en wees maar zacht. Voel de kracht en weerbaarheid. Blijf ontdekken, en maak plezier. Ervaar de rust en ben de kalmte. Heb geen oordeel en ken geen angst. Ik ben veilig. Ik ben heel, enkel liefde.
- Kevin
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2022)
Vandaag was weer een dag voor in de boeken. Diep hoog en verlaten in de Pyreneeën. Hiken, mediteren met een boeddhistische monnik en gelukkig ruimte voor een powernap. Manmanman, inzichten en belevenissen volgen elkaar dagelijks naadloos op. Inzichten in wie je was en waarom je dingen deel maar zeker ook in wat je kwaliteiten of talenten zijn en hoe daarmee om te gaan per vandaag. Belevenissen door erachter te komen dat je veel meer kan dan je denkt. Zwemmen in water met een temperatuur van 5 graden was daar vandaag 1 van. Bewegen binnen een groep vol kennis, er voor elkaar zijn maar ook kritisch mogen zijn. Of er iemand anders terug komt zaterdag was al een vraag die ik kreeg... no way. Maar de (zelf)kennis die ik hier nu al heb gekregen neem ik mee en pakt niemand me ooit nog af. Verder... morgenvroeg weer door. Trainen, bewustwording en kennis zijn weer de key woorden. De hulp uit een onverwachte en voor velen nog onbekende hoek zorgt voor de extra stap met een hele grote smile op mijn gezicht. Thanks! Het doet me goed en zal me goed blijven doen maar voel me vooral gezegend dat ik het het kan en mag doen.
- Arnold
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2022)
Een onvergetelijke week, eigenlijk niet in woorden te omschrijven. Er is zoveel gebeurd, maar wat nu precies? Een combinatie van alle dingen bij elkaar heeft er voor gezorgd dat ik het waarom ben gaan inzien. Het waarom van mijn klachten. De reden waarom herstel tot nu nog niet volledig mogelijk was. De gesprekken en EMDR bij Erik, de sessies in het water bij Montse, de natuur, de boottochten, de wandelingen, bezoek bij Korbi, de training met Hoby, de ochtend- en avondsessies en het springen uit het vliegtuig waren voor mij een gouden combinatie die inzichten hebben gegeven. Die weer gezorgd hebben voor een twinkeling in mijn ogen, het afnemen van mijn pijnklachten en de lach weer op mijn gezicht. Deze reis heeft me weer meer in balans gebracht. Een reis die ik samen met mijn broer en de andere reizigers mocht beleven en delen. Een onbeschrijfelijke reis met mooie stappen voorwaards.​
- Anoniem
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2021)
Na een eerste aanmelding, een afzegging en toen toch een aanmelding in februari 2020 deelgenomen aan het Roses-programma. Achteraf zo blij dat het thuisfront mij gestimuleerd heeft deze trip te maken. Daar waar je in de thuissituatie verbonden blijft met “de waan van alledag” maakt de fysieke afstand dat het lukt ook echt “mentaal” afstand te nemen en daadwerkelijk te reflecteren. De behandelingen bij Montse van ZENIT’SALUT zijn niet te omschrijven. Sinds de behandelingen geen pijnstillers meer nodig gehad. Terwijl dat het eerste was wat ik ‘s morgen deed, pijnstillers nemen! De sessies met Erik (zowel individueel als met de groep) zijn zeer verhelderend. Geven naast inzicht ook houvast (en veel denkstof) voor de tijd die daarna komt. De dag de natuur in valt niet te beschrijven in een paar woorden maar op die dag alleen al, zoveel hobbels genomen waar ik normaliter niet eens over na zou denken. Met als kers op de taart.... de “zen-pool”. Bijzonder ook om de groep, volstrekt vreemden, te zien groeien! Achteraf makkelijk praten, maar dit had ik echt veel eerder moeten doen! En.... het is zeker niet de laatste keer!
- Margriet Henning-Versleeuwen​
Heeft deelgenomen aan cognitive travel
Mijn verblijf in Rosas heeft mij mega eye-openers gegeven die mij voor altijd hebben veranderd. De unieke aanpak en begeleiding van Erik én het traject van fysiotherapeute Montse zijn de perfecte handvaten gebleken die ik nodig had. Ook het feit dat je met mensen daar zit die dezelfde problematiek ervaren zorgen er voor dat je veel kan delen. Niet alleen de ervaring die je daar op doet kan je delen met elkaar maar ook de dagelijkse problemen waar iedereen mee kampt zorgen voor een constructieve sfeer waar je jezelf veilig en begrepen voelt. Daarnaast zijn de faciliteiten, omgeving en de tripjes top! De innerlijk rust die ik mee heb genomen naar huis wil ik dan ook nooit meer kwijt. Mega dankbaar dat ik dit heb kunnen meemaken. De toekomst ziet er rooskleurig uit.
- Anoniem
Heeft deelgenomen aan cognitive travel
Met enige reserves in februari 2020 naar Roses afgereisd voor de ‘cognitive travel.’ Immers al jarenlang gezondheidsklachten en vele artsen en specialisten gezien en therapieën en revalidatietrajecten doorlopen. Roses en haar omgeving zijn prachtig. Weg zijn uit je dagelijkse leven helpt zeker mee om daar even afstand te nemen en je op jezelf te kunnen focussen. En dan… ik zou het niet omschrijven als een ‘cognitive travel.’ De sessies met Erik en Montse, individueel en met groepsgenoten, maken dat je een terugreis ervaart naar … jezelf! Dat is heftig en gaat gepaard met vele inzichten en emoties, let wel: op een positieve manier! Het bijzondere van deze reis is dat je het niet alleen doet. Naast Erik en Montse ervaar je ook steun van je groepsgenoten die allemaal met min of meer hetzelfde kampen. Ieder heeft zijn gezondheidsklachten en een verhaal daarachter. Jarenlang was ik bezig naar verbetering van mijn gezondheid en dat lukte maar ten dele. Na deze reis heb ik er weer vertrouwen in dat herstel mogelijk is en weet ik hoe ik daar kan komen. Voor iedereen die twijfelt: doen!
Aniek Beemer – Verbraak, maart 2020
Heeft deelgenomen aan cognitive travel