Beschikbare data's in 2021

17 – 27 September = VOL 

27 September – 6 Oktober = VOL  

22 – 31 Oktober = VOL  

19 – 28 November = nog 1 plek beschikbaar

14 – 22 Januari = nog plekken beschikbaar

 

Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen

Neuronale netwerken.

Om uitputting, cognitieve stoornissen, angstigheid te begrijpen bij een burn-out – PCS of WAD graad 3 te begrijpen (het waaromvan de klachten) is kennis nodig van zeer recent hersenonderzoek. Deze onderzoeken geven spectaculaire inzichten in het waarom van het ontstaan van de genoemde aandoeningen en geven ook direct revolutionaire veranderingen aan in hoe burn-out, PCS en WAD graad 3 te behandelen.

Samenvattend moeten we van het beeld af dat een specifiek gebied in de hersenen niet meer 100% actief is in het brein maar dat gehele netwerken niet meer goed op elkaar staan afgestemd. Hierdoor ontstaan de specifieke klachten waardoor mensen sociaal en beroepsmatig langdurend van de rails gaan. Door een proces in de hersenen die spelen bij burn-out, PCS en WAD graad 3 is er een defect in het ‘rust netwerk’ van de hersenen wat ook andere netwerken negatief beïnvloedt en de specifieke klachten zoals uitputting, cognitieve stoornissen en angst – overprikkeld zijn ontstaan. Doel is om het ‘rust netwerk’ weer normaal te laten functioneren waardoor ook de andere netwerken weer beter gaan functioneren. Door zeer intensief met mensen te werken aan herstel van hun ‘rust netwerk’ buiten hun normale woon-werk omgeving, trachtten we te komen tot herstel van energie, cognitief functioneren en afname van angstig zijn c.q. het beleven van interne onrust.

Onderstaand uitleg van de verschillende netwerken die we willen resetten tijdens de intensieve behandelperiode in Roses.

Het defaultnetwerk is een netwerk van gebieden in de hersenen dat vooral actief is in een toestand van rust, waarin men niet op gebeurtenissen in de buitenwereld is gericht. In de literatuur noemen we het ‘resting-state network of task-negative network’ (TNN). Tijdens actieve taakverrichting wordt het netwerk gedeactiveerd, en neemt het taak-positieve netwerk (TPN) zijn taak over. Mogelijk vormen het TNN en TPN elementen -of polen- van eenzelfde default netwerk met aan elkaar tegenstelde vormen van correlatie. Het lijkt er sterk op dat de activiteit van het TNN  gereguleerd wordt door een ander grootschalig netwerk, het saliencenetwerk, dat het TNN als het ware aan en uit kan zetten.

Het saliencenetwerk (SN, vertaald: opvallendheid netwerk) is een netwerk van gebieden in de hersenen dat vooral geactiveerd wordt door opvallende gebeurtenissen in de omgeving. De algemene functie van het SN bestaat in het reguleren en controleren van dynamische veranderingen in andere netwerken in de hersenen, zoals het het default netwerk (TNN) dat vooral in rust actief is, en het en het centraal-executief netwerk (CEN) dat actief is tijdens taakverrichting, en verantwoordelijk is voor regulatie van hogere cognitieve functies als aandacht en werkgeheugen. De kernfunctie is gebeurtenissen in tijd en ruimte te markeren voor verder bewerking in de hersenen. Bij haperingen in deze regulerende functie gaan de cognitieve controles minder efficiënt verlopen en ontstaat overgevoeligheid voor interne opvallende signalen. Ook zijn er correlaties gevonden tussen activatie van het SN in rust en angstigheid. Angstigheid, tobben en negatieve emotionele belevingen blijken samen te gaan met hyperactiviteit van het salience network.

Het centraal- executieve netwerk (CEN) betreft in de hersenen de taken van een ondernemer van een groot bedrijf (jouw persoonlijkheid dus en daar de aansturing van). De ondernemer moet allereerst in staat zijn om een algemene strategie te volgen om het bedrijf te leiden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden: het verhogen van de productie, klanten tevreden stemmen, een goed personeelsbeleid voeren, enzovoort. Ten tweede moet hij relevante nieuwe informatie kunnen benutten om zijn plannen of strategie eventueel te wijzigen of bij te stellen; hij moet zich kortom flexibel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Van de andere kant moet hij ook op de rem kunnen trappen als blijkt dat acties ongewenste gevolgen kunnen hebben. Ten derde moet hij in staat zijn meerdere taken gelijktijdig uit te voeren, en weten aan welke taken hij eventueel prioriteit moet geven. Ten slotte moet de ondernemer ook over sociale vaardigheden beschikken, en zijn bedrijf naar buiten toe goed kunnen vertegenwoordigen.Het CEN staat in wisselwerking met andere grootschalige netwerken zoals het saliencenetwerk en het default netwerk. Activatie van het CEN en saliencenetwerk in rust correleerden respectievelijk met testscores van executief functioneren (zoals tests van het werkgeheugen) en testscores van angstigheid, die buiten de scanner waren verkregen. Deze netwerken waren geïdentificeerd door patronen van synchrone fMRI-activiteit in rust te onderwerpen aan Independent Component Analysis (ICA). Dit is een multivariate techniek die het mogelijk maakt grootschalige netwerken waarbinnen sprake is van synchrone functionele fMRI-activiteit van elkaar te onderscheiden.

Gedurende de zeer intensieve behandelsessies in Rosas trachtten we het default system (TNN) te resetten en daardoor andere hersensystemen weer te optimaliseren. In het interview met Korbi en Montse geven we jullie wat inzichten in wat onze aanpak is en zelf maak ik oa. gebruik van EMDR flash forward of flash backward technieken om basale rust te kunnen genereren. Verder gebruik ik de gangbare behandeltechnieken om spanningen – stress in kracht te laten afnemen. – Dr. Erik Matser.

Foto's van de omgeving

Hotel Terrazza (Roses)

terazza spanje

Hike to the valley 'Easy Day' Korbi

Schermafbeelding 2020-01-31 om 12.44.07

Cognitive Travel - NAH Roses

Post commotioneel syndroom en whiplash 3e graad syndroom zijn geen statische fenomenen maar een probleem wat veroorzaakt wordt door een dynamische interactie tussen specifieke kenmerken. We geven je tijdens 10 dagen zeer diepgaande inzichten in deze specifieke kenmerken waardoor in standhoudende factoren kunnen afnemen en het zelf herstellend vermogen van de hersenen – het lichaam weer opgestart kan worden. We geven je een duidelijk beeld waarom je last hebt van deze specifieke klachten en hoe je tot klachtenvermindering kan komen. Dit betreffen individuele verklaringen. Voor iedereen is het individueel verschillend waardoor men niet tot herstel kan komen. We hebben gekozen voor een intensief traject, weg uit uw ‘comfortabele’ woon – werk omgeving. Geen overvolle agenda, los van de triggers en afleiding, volledige neuropsychologische ondersteuning en reflectie, fysiotherapie, meditatie, hiking, beweging, ontspanning en last but not least contact met natuur.

Voor het herstellen van een hersenschudding / whiplash

Eén op de drie patiënten lukt het na een half jaar niet om te herstellen van een hersenschudding of whiplashletsel. Zij kunnen nog niet werken of studeren zoals voorheen. Deze patiënten hebben bijvoorbeeld hoofdpijn, concentratieproblemen en zijn constant moe. De klachten hebben een zeer hardnekkig karakter. We noemen de klachten dan een post commotioneel syndroom of whiplash letsel graad 3 (lees gemakshalve verder: PCS). Het Rosas programma biedt uitkomst en hoop voor deze hardnekkige klachten.

Eerst wordt in Nederland een uitgebreide intake bij de klinisch neuropsycholoog doorlopen en een neuropsychologisch onderzoek uitgevoerd. Op basis hiervan bepaalt de klinisch neuropsycholoog of u geschikt bent voor deelname aan het Rosas programma. Het begeleidingstraject waarnaar wij u in Rosas – Spanje doorverwijzen, beschikt over een hoog gekwalificeerde en ervaren behandelstaf op het gebied van PCS. Het programma wordt u aangeboden als u gebaat bent bij het verlaten van uw woon- en werkomgeving. Hierdoor kunt u tot rust komen, overprikkeling verminderen, afstand nemen en reflecteren.

Het programma in Rosas bestaat uit een 10 daags programma. Voor het programma wordt geen gebruik gemaakt van een protocol, het betreft een uniek op maat gemaakt programma. Het bestaat wel altijd uit vier algemene onderdelen:

1. Intensieve behandeling. Dit in de vorm van fysiotherapie (Mw. Montse Pages) en eventueel personal training (Hoby van der Graaf). Dit met als hoofddoel overprikkeling in kracht te laten afnemen en het lichaam te versterken. Hierdoor activeren wij het zelf herstellend vermogen van het brein.

2. Educatie. Verder wordt educatie gegeven. Onderwerpen zoals ‘hoe werken hersens’, ‘biologie van vermoeidheid’, ‘waardoor ontstaat perfectionisme’, ‘wat is Type A gedrag’, ‘biologie van chronische pijn’, ‘hoe te komen tot rust’ en ‘hoe hardnekkige klachten in kracht te laten afnemen’ zullen worden behandeld. Hierdoor wordt duidelijk wáarom u klachten heeft maar ook wat u er aan kunt doen.

3. Intensieve psychotherapie. Elke patiënt heeft gesprekken – behandeling met klinisch neuropsycholoog dr. Erik Matser, waarmee hij/zij tenminste dagelijks individuele sessies heeft. Deze intensieve vorm van psychotherapie is uniek en maakt ook gebruik van imaginaire rescriptie, EMDR (met flash forward technieken, indien wenselijk). Deze technieken hebben een solide wetenschappelijke onderbouwing.

4. Natuur. In het programma zullen wij de natuur opzoeken om rust in het lichaam te brengen en herstel te optimaliseren. We geloven dat werkelijk contact hebben met je eigen natuur en de buiten natuur een positief effect kan genereren wat betreft herstel. Dat laten bijvoorbeeld ook alle onderzoeken zien die de positieve effecten van wandelen op de mentale gezondheid beschrijven.

Na uw verblijf in Rosas vliegt u rechtstreeks terug naar Nederland om uw behandeling voort te zetten in ons nazorgtraject. 

Iedere patiënt heeft een uniek klachtenbeeld. Omdat het een specifiek individueel begeleidingstraject betreft wordt vooraf bekeken welke professionals met welke urenbelasting worden ingezet. Hierdoor is de prijs van het Rosas programma variabel. U dient zelf zorg te dragen voor de kosten van het Rosas programma. U kunt bij uw zorgverzekeraar informatie hieromtrent opvragen. De kosten voor begeleiding van dr. Matser in Nederland vallen wel onder uw zorgdekking. 

Neem contact met ons op voor nadere vragen.

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Dr. Erik Matser, klinisch neuropsycholoog
matser@neuro-psychologie.nl

English:

Treatment of PCS – WAD grade 3: Roses Programme Spain 10 days programme.

One in three people with concussion or whiplash are still unable to return to work or study even after six months. They suffer from headaches and fatigue and have difficulty concentrating. These symptoms become very persistent. This is called a post commotional syndrome (PCS) or whiplash associated disorder grade 3 (WAD grade 3).

You have been referred by your doctor to a guidance programme in Roses Spain which makes use of highly qualified and experience treatment staff in the fields of PCS and WAD. This programme has a two-track approach. You have started off in the Netherlands with an extensive intake assessment by the clinical neuropsychologist and a neuropsychological examination. The clinical neuropsychologist assesses whether participation in the Rosas – PCS program is suitable for you. Treatment in Rosas – Spain is indicated if, in the second phase of your treatment, you might benefit from leaving your home-work environment so that you can decompress and/or reduce overstimulation by distancing yourself from the stimuli at play in your daily life.

In Roses each patient has several daily sessions and is treated by clinical neuropsychologist Dr. Erik Matser, miss Montse Pages (physiotherapist) and Hoby van der Graag (personal trainer). This intensive programme consists of three parts: psychological – personality factors / physical factors and actual damage to the nervous system. For the psychological factors we use Imagery Rescripting (ImRs) and/or EMDR flash forward techniques when called for. The effectiveness of both techniques is supported by solid scientific evidence. Physiotherapy consists of teaching you several relaxation techniques / life style coaching and personal training is used to overcome fear of movement – exhaustion and to feel free again to move. In our opinion long term complaints are an interaction between the three subjects mentioned before: psychology – environment (work – social life) and actual damage to the nervous system. All these variables should have a green light to start the self-healing process of the body – the brain to perform better.

Feel free to ask information about this programme.

We can do the programme for Dutch, English and German speaking clients.

Looking forward in meeting you!

 

Dr Erik Matser, clinical neuropsychologist

matser@neuro-psychologie.nl

Locatie, transport en overnachting

De individuele gesprekken en lezingen vinden plaats in het hotel of in de villa van overnachting (onderhavig aan beschikbaarheid: Hotel 1935 of Hotel Terraza in Roses, Spanje). Beide zijn mooie en rustige hotels die dicht bij de stranden liggen op prachtige locaties aan de kust van de Costa Brava aan de zuidkant van de Pyreneeën. Beide hotels hebben een 4 sterren status.

Tevens wordt het transport van en naar de luchthaven van Gerona door het hotel of door ons verzorgt. De ontspanningsoefeningen worden op een andere plek in Roses uitgevoerd, namelijk bij Zenit Salut – Centre de Fisioteràpia I Salut (Avinguda del Salatar, 18, Roses). 

De kosten voor de heen- en terugvlucht (Gerona Spanje) + de transfer zijn op eigen kosten te boeken. Echter dit kan al met een gering budget. 

Team

Dr. Erik Matser

Clinical neuropsychologist

Known for his brain research and mental support for top athletes, artists and business people. In 2021 he has 30 years experience as a clinical neuropsychologist.

Montse Giró

Nurse, Physiotherapist

Expert in Aquatic Physiotherapy, functional training and traditional Chinese medicine.

Korbi Hort

Founder & program director Active Earth Group.

Korbi holds a Masters degree in Sustainability and Responsibility from Ashridge Business School and a BSc in Outdoor Education from Edinburgh University.

Hoby van der Graaf

Personal Trainer

Known for his enthousiast, kind and sportive character, Hoby was born to be a personal trainer! He will guide you to more movement with a smile and knowledge behind every exercise. Let’s move that body (again)!

Wat deelnemers zeggen

Een onvergetelijke week, eigenlijk niet in woorden te omschrijven. Er is zoveel gebeurd, maar wat nu precies? Een combinatie van alle dingen bij elkaar heeft er voor gezorgd dat ik het waarom ben gaan inzien. Het waarom van mijn klachten. De reden waarom herstel tot nu nog niet volledig mogelijk was. De gesprekken en EMDR bij Erik, de sessies in het water bij Montse, de natuur, de boottochten, de wandelingen, bezoek bij Korbi, de training met Hoby, de ochtend- en avondsessies en het springen uit het vliegtuig waren voor mij een gouden combinatie die inzichten hebben gegeven. Die weer gezorgd hebben voor een twinkeling in mijn ogen, het afnemen van mijn pijnklachten en de lach weer op mijn gezicht. Deze reis heeft me weer meer in balans gebracht. Een reis die ik samen met mijn broer en de andere reizigers mocht beleven en delen. Een onbeschrijfelijke reis met mooie stappen voorwaards.​
- Anoniem
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2021)
Na een eerste aanmelding, een afzegging en toen toch een aanmelding in februari 2020 deelgenomen aan het Roses-programma. Achteraf zo blij dat het thuisfront mij gestimuleerd heeft deze trip te maken. Daar waar je in de thuissituatie verbonden blijft met “de waan van alledag” maakt de fysieke afstand dat het lukt ook echt “mentaal” afstand te nemen en daadwerkelijk te reflecteren. De behandelingen bij Montse van ZENIT’SALUT zijn niet te omschrijven. Sinds de behandelingen geen pijnstillers meer nodig gehad. Terwijl dat het eerste was wat ik ‘s morgen deed, pijnstillers nemen! De sessies met Erik (zowel individueel als met de groep) zijn zeer verhelderend. Geven naast inzicht ook houvast (en veel denkstof) voor de tijd die daarna komt. De dag de natuur in valt niet te beschrijven in een paar woorden maar op die dag alleen al, zoveel hobbels genomen waar ik normaliter niet eens over na zou denken. Met als kers op de taart.... de “zen-pool”. Bijzonder ook om de groep, volstrekt vreemden, te zien groeien! Achteraf makkelijk praten, maar dit had ik echt veel eerder moeten doen! En.... het is zeker niet de laatste keer!
- Margriet Henning-Versleeuwen​
Heeft deelgenomen aan cognitive travel
Mijn verblijf in Rosas heeft mij mega eye-openers gegeven die mij voor altijd hebben veranderd. De unieke aanpak en begeleiding van Erik én het traject van fysiotherapeute Montse zijn de perfecte handvaten gebleken die ik nodig had. Ook het feit dat je met mensen daar zit die dezelfde problematiek ervaren zorgen er voor dat je veel kan delen. Niet alleen de ervaring die je daar op doet kan je delen met elkaar maar ook de dagelijkse problemen waar iedereen mee kampt zorgen voor een constructieve sfeer waar je jezelf veilig en begrepen voelt. Daarnaast zijn de faciliteiten, omgeving en de tripjes top! De innerlijk rust die ik mee heb genomen naar huis wil ik dan ook nooit meer kwijt. Mega dankbaar dat ik dit heb kunnen meemaken. De toekomst ziet er rooskleurig uit.
- Anoniem
Heeft deelgenomen aan cognitive travel
Met enige reserves in februari 2020 naar Roses afgereisd voor de ‘cognitive travel.’ Immers al jarenlang gezondheidsklachten en vele artsen en specialisten gezien en therapieën en revalidatietrajecten doorlopen. Roses en haar omgeving zijn prachtig. Weg zijn uit je dagelijkse leven helpt zeker mee om daar even afstand te nemen en je op jezelf te kunnen focussen. En dan… ik zou het niet omschrijven als een ‘cognitive travel.’ De sessies met Erik en Montse, individueel en met groepsgenoten, maken dat je een terugreis ervaart naar … jezelf! Dat is heftig en gaat gepaard met vele inzichten en emoties, let wel: op een positieve manier! Het bijzondere van deze reis is dat je het niet alleen doet. Naast Erik en Montse ervaar je ook steun van je groepsgenoten die allemaal met min of meer hetzelfde kampen. Ieder heeft zijn gezondheidsklachten en een verhaal daarachter. Jarenlang was ik bezig naar verbetering van mijn gezondheid en dat lukte maar ten dele. Na deze reis heb ik er weer vertrouwen in dat herstel mogelijk is en weet ik hoe ik daar kan komen. Voor iedereen die twijfelt: doen!
Aniek Beemer – Verbraak, maart 2020
Heeft deelgenomen aan cognitive travel