Wat te doen als herstel te lang uitblijft?

Een belangrijk deel van mijn patiënten bezoeken mijn polikliniek omdat ze te lang last blijven houden van klachten na een bepaald incident, infectie of letsel. De klachten bestaan veelal uit aanhoudende pijn, energieverlies, afname van denkprestaties en een constant aanhoudende innerlijke onrust. Denk hierbij aan een slecht herstel na Covid, hersenschudding, whiplash en/of een burn out.

Bezoeken aan het medische circuit hebben deels wat opgeleverd maar zijn niet sluitend om de klachten in hun geheel te laten verdwijnen. Dit kan verklaard worden omdat meerdere processen een rol spelen die de klachten in stand houden en zelfs versterken die de medisch specialist niet allemaal tegelijkertijd kan kaderen om de behandeling effectief te laten verlopen.

Recent neurowetenschappelijk onderzoek toont aan dat de  mate van belasting voor het incident, de infectie of het letsel bepalend is voor de intensiteit en duur van herstel. Dat is een zeer interessant gegeven en wordt bijna nooit meegewogen door de medisch specialist bij de behandeling van lang aanhoudende klachten.

We leven in een wereld vol met prikkels, een wereld die zich steeds sneller beweegt en de vraag die gesteld kan worden, kan de gemiddelde mens deze prikkels allemaal wel verwerken. Het antwoord is nee.

Wat we weten uit wetenschappelijk onderzoek is dat mensen zeer beperkt zijn in het uitvoeren van dubbeltaken en dat wij maar maximaal 4 uur per dag schermwerk kunnen uitvoeren. Een telefoontje tijdens een boswandeling ijlt nog 20 minuten na in het hersencentrum wat vermoeidheid veroorzaakt en de hersenaccu heeft drie dagen nodig zonder enige prikkel om te herstellen van de werkweek vol met prikkels uit de digitale wereld. De cumulatieve vermoeidheid die we in onze hersenen opbouwen komt tot uiting wanneer we iets gaan mankeren en de hersenen nog meer energie moeten genereren om te functioneren op het oude niveau. Het letsel en de vermoeidheid die er al inzat leidt dan tot een toename van intensiteit en duur van klachten.

Verder worden we opgevoed in een prestatie maatschappij. De lat wordt steeds hoger gelegd met als resultaat dat we normgericht denken over onze eigen zelfwaarde. Hoe hoger de norm die wordt gehaald des te hoger de zelfwaarde. Dit leidt tot cognitieve vertekening (zwart – wit denken) wat weer verder ontwikkeld tot perfectionisme. Een toestand van constante angst waarbij prestaties de norm zijn geworden. Wat we weten uit onderzoek is dat mensen die perfectionistisch zijn ingesteld altijd ‘aan staan’, weinig tot geen innerlijke rust ervaren en altijd maar in de toekomst denken. Dit terwijl er ook een rustgevend nu bestaat.

Bijna alle patiënten die mijn praktijk bezoeken en last hebben van lang aanhoudende klachten hebben trekken van perfectionisme, staan ‘altijd aan’ en ervaren geen innerlijke rust. Dit voor de duur van al jaren. Hen overkomt wat en ze gaan langdurend van de rails. Deze mensen zijn eigenlijk al jarenlang uitgeput, staan brak op en hebben tijd nodig om de dag op te starten. Dan overkomt je wat en het herstel duurt traag. Het mag duidelijk zijn dat alleen de infectie, het letsel of ander incident niet alleen verantwoordelijk is voor de klacht.

Herken je jezelf in deze omschrijving en wil je breder jezelf oriënteren op hertstel kom dan naar mijn praktijk. Blijf je vast zitten in alleen het incident, de infectie of het letsel als oorzaak van je klacht kom dan niet.

Cap de Creus

Bij lang aanhoudende klachten spelen altijd tal van factoren die de klachten in stand houden of zelfs verergeren. Om een goed effect te krijgen en om inzicht te vergroten is het passend om een korte periode uit je leef/werk omgeving te stappen en met jezelf aan de slag te gaan.

Ik heb lang gezocht naar een passende behandel locatie en heb die gevonden in een uitloper van de Pyreneeën in het Natuurpark Cap de Creus. Op 9 kilometer afstand van de eerste nederzetting (Cadaques) en in de luwte van de berg L’ Agila bevindt zich onze locatie in buurtschap Mas Fumats. Stilte, rust, pure natuur en totale disconnectie van de ‘rat race’ wachten op u. U leert van ons team hoe te ontspannen, hoe de juiste voeding toe te passen noodzakelijk voor uw dagelijkse bezigheden, u krijgt coaching hoe uw hersenen werken en hoe deze tot rust kunnen komen en ’s avonds is er een groepslezing met de volgende onderwerpen: Neurobiologie van overprikkeling, Neurobiologie van happines, Psychologie van connectie en psychologie van zelfwaarde. Deze onderwerpen zullen ook met u individueel worden besproken en hoe u deze kan gaan toepassen in uw dagelijkse leven thuis en op het werk.

De dag bestaat uit:

Yoga – ontbijt – ademhalingsoefeningen – individueel gesprek met Dr. Erik Matser – diner – groepssessie.

Verder zijn er hikes in de pure natuur.

Het betreft een afwisselend programma gericht op het individu. Iedereen is anders, heeft andere achtergronden en het is noodzakelijk deze individuele verschillen te benaderen en te betrekken waarom u tot een slecht herstel komt.

Video afspelen
Video afspelen

Neuronale netwerken.

Om uitputting, cognitieve stoornissen, angstigheid te begrijpen bij een burn-out – PCS of WAD graad 3 te begrijpen (het waaromvan de klachten) is kennis nodig van zeer recent hersenonderzoek. Deze onderzoeken geven spectaculaire inzichten in het waarom van het ontstaan van de genoemde aandoeningen en geven ook direct revolutionaire veranderingen aan in hoe burn-out, PCS en WAD graad 3 te behandelen.

Samenvattend moeten we van het beeld af dat een specifiek gebied in de hersenen niet meer 100% actief is in het brein maar dat gehele netwerken niet meer goed op elkaar staan afgestemd. Hierdoor ontstaan de specifieke klachten waardoor mensen sociaal en beroepsmatig langdurend van de rails gaan. Door een proces in de hersenen die spelen bij burn-out, PCS en WAD graad 3 is er een defect in het ‘rust netwerk’ van de hersenen wat ook andere netwerken negatief beïnvloedt en de specifieke klachten zoals uitputting, cognitieve stoornissen en angst – overprikkeld zijn ontstaan. Doel is om het ‘rust netwerk’ weer normaal te laten functioneren waardoor ook de andere netwerken weer beter gaan functioneren. Door zeer intensief met mensen te werken aan herstel van hun ‘rust netwerk’ buiten hun normale woon-werk omgeving, trachtten we te komen tot herstel van energie, cognitief functioneren en afname van angstig zijn c.q. het beleven van interne onrust.

Onderstaand uitleg van de verschillende netwerken die we willen resetten tijdens de intensieve behandelperiode in Roses.

Het defaultnetwerk is een netwerk van gebieden in de hersenen dat vooral actief is in een toestand van rust, waarin men niet op gebeurtenissen in de buitenwereld is gericht. In de literatuur noemen we het ‘resting-state network of task-negative network’ (TNN). Tijdens actieve taakverrichting wordt het netwerk gedeactiveerd, en neemt het taak-positieve netwerk (TPN) zijn taak over. Mogelijk vormen het TNN en TPN elementen -of polen- van eenzelfde default netwerk met aan elkaar tegenstelde vormen van correlatie. Het lijkt er sterk op dat de activiteit van het TNN  gereguleerd wordt door een ander grootschalig netwerk, het saliencenetwerk, dat het TNN als het ware aan en uit kan zetten.

Het saliencenetwerk (SN, vertaald: opvallendheid netwerk) is een netwerk van gebieden in de hersenen dat vooral geactiveerd wordt door opvallende gebeurtenissen in de omgeving. De algemene functie van het SN bestaat in het reguleren en controleren van dynamische veranderingen in andere netwerken in de hersenen, zoals het het default netwerk (TNN) dat vooral in rust actief is, en het en het centraal-executief netwerk (CEN) dat actief is tijdens taakverrichting, en verantwoordelijk is voor regulatie van hogere cognitieve functies als aandacht en werkgeheugen. De kernfunctie is gebeurtenissen in tijd en ruimte te markeren voor verder bewerking in de hersenen. Bij haperingen in deze regulerende functie gaan de cognitieve controles minder efficiënt verlopen en ontstaat overgevoeligheid voor interne opvallende signalen. Ook zijn er correlaties gevonden tussen activatie van het SN in rust en angstigheid. Angstigheid, tobben en negatieve emotionele belevingen blijken samen te gaan met hyperactiviteit van het salience network.

Het centraal- executieve netwerk (CEN) betreft in de hersenen de taken van een ondernemer van een groot bedrijf (jouw persoonlijkheid dus en daar de aansturing van). De ondernemer moet allereerst in staat zijn om een algemene strategie te volgen om het bedrijf te leiden. Dit kan bijvoorbeeld inhouden: het verhogen van de productie, klanten tevreden stemmen, een goed personeelsbeleid voeren, enzovoort. Ten tweede moet hij relevante nieuwe informatie kunnen benutten om zijn plannen of strategie eventueel te wijzigen of bij te stellen; hij moet zich kortom flexibel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Van de andere kant moet hij ook op de rem kunnen trappen als blijkt dat acties ongewenste gevolgen kunnen hebben. Ten derde moet hij in staat zijn meerdere taken gelijktijdig uit te voeren, en weten aan welke taken hij eventueel prioriteit moet geven. Ten slotte moet de ondernemer ook over sociale vaardigheden beschikken, en zijn bedrijf naar buiten toe goed kunnen vertegenwoordigen.Het CEN staat in wisselwerking met andere grootschalige netwerken zoals het saliencenetwerk en het default netwerk. Activatie van het CEN en saliencenetwerk in rust correleerden respectievelijk met testscores van executief functioneren (zoals tests van het werkgeheugen) en testscores van angstigheid, die buiten de scanner waren verkregen. Deze netwerken waren geïdentificeerd door patronen van synchrone fMRI-activiteit in rust te onderwerpen aan Independent Component Analysis (ICA). Dit is een multivariate techniek die het mogelijk maakt grootschalige netwerken waarbinnen sprake is van synchrone functionele fMRI-activiteit van elkaar te onderscheiden.

Gedurende de zeer intensieve behandelsessies in Rosas trachtten we het default system (TNN) te resetten en daardoor andere hersensystemen weer te optimaliseren. In het interview met Korbi en Montse geven we jullie wat inzichten in wat onze aanpak is en zelf maak ik oa. gebruik van EMDR flash forward of flash backward technieken om basale rust te kunnen genereren. Verder gebruik ik de gangbare behandeltechnieken om spanningen – stress in kracht te laten afnemen. – Dr. Erik Matser.

”A human being is a part of this whole, called by us ‘universe‘, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feelings as something separated from the rest… a kind of optical delusion of consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to apportion for a few people nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.“ – ALBERT EINSTEIN

Foto's van de omgeving

Villa's Mas Fumats (verblijf)

Roses Mas Fumats

Hike to the valley 'Easy Day' Korbi

Schermafbeelding 2020-01-31 om 12.44.07

Cognitive Travel - NAH Roses

Programma Roses:

 

U bent doorverwezen door huisarts of medisch specialist naar onze polikliniek in verband met hardnekkige klachten.

In Nederland is een intake en neuropsychologisch onderzoek afgenomen en u heeft een uitslag gesprek gehad. Uit de analyse bleek dat u geschikt bent om aan het 8 daagse programma in Roses deel te nemen.Het betreft een 8 daags programma waarbij u inzichten krijgt in het waarom van de klachten en dat bij bijna iedereen de klachten een multi factorieel karakter hebben. Om werkelijk tot de kern van de instant houdende factoren door te dringen is het van belang inzichten te krijgen in de volgende facetten: het lichaam/orgaan/aandoening – leef/werkomgeving – de psychologische status van de client. Door interactie van deze facetten ontstaat vicieuze cirkel problematiek wat mensen jarenlang kan ontwrichten en wat een negatieve invloed heeft op het leef-werksysteem van cliënten (baan-carrière-opvoeding kinderen – relatie met partner).

Doel is om client in een staat te brengen waarbij het lichaam tot herstel kan komen, de vicieuze cirkel wordt doorbroken. Bij iedereen in het programma speelt overprikkeling waaruit uitputting is ontstaan. Eveneens tonen veel deelnemers aan het programma een neiging tot perfectionisme. Gevraagd wordt enkele weken voorafgaand aan het programma prikkels sterk te laten afnemen. Het gebruik van koffie, alcohol en andere stimulantia extreem te verminderen evenals het gebruik van pijnstillers. Probeer ook je beeldschermtijd, voor deelname aan het programma, te reduceren tot maximaal twee uur per dag. De tijd die over blijft gebruik die om te bewegen en om jezelf fysiek/mentaal te ontspannen.

Het team in Rosas bestaat uit zorgprofessionals die hun sporen verdiend hebben wat betreft het begeleiden van mensen met uitputtingsreacties. Het team bestaat uit een klinisch neuropsycholoog, personal trainer, yoga docent.

De ochtenden worden opgestart met functional training, daarna gesprekken met klinisch neuropsycholoog en opstarten van beweegprogramma door personal trainer. Dagelijks is er ontspanning en beweging vanuit yoga. 

Aan het begin van de avond is plaats voor de groepsmeeting waarbij de klinisch neuropsycholoog bepaalde onderwerpen bespreekt: wat is pijn, hoe ontstaat vermoeidheid, wat is perfectionisme, hoe reageren mensen op stress en wat heeft toxische stress voor effecten op je lichaam en psychologische gesteldheid. Door deze zeer intensieve aanpak komt het lichaam in rust en stimuleren we het para sympathisch zenuwstelsel – meer detaillistisch het default netwerk systeem waardoor mensen tot herstel komen.

We maken in Roses gebruik van de zogenaamde ‘Digital Bowl’. Dit is een schaal waar we de telefoons in leggen gedurende de gehele tijdsperiode en geadviseerd wordt telefoon en computers alleen te gebruiken van 12.00-12.30 uur en van 20.00-20.30 uur. Dit om de prikkels door beeldscherm effecten sterk te reduceren. Ook bij de ‘digital detox’ hoort een activiteit uit te voeren waar men rust door ervaart en om dit te leren. ‘Moeten’ is een woord wat tijdens Roses uit het woordenboek is geschrapt en ook behoort tot de succesformule dat men zich niet bemoeit met de ander. Zaken die spelen worden door begeleiders opgelost en niet onderling door groepsprocessen. Door alle jaren heen bleek dit de gouden formule.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dr. Erik Matser, klinisch neuropsycholoog

matser@neuro-psychologie.nl

Vul dit formulier in bij interesse:

Team

Dr. Erik Matser

Clinical neuropsychologist

Known for his brain research and mental support for top athletes, artists and business people. In 2021 he has 30 years experience as a clinical neuropsychologist.

Korbi Hort

Founder & program director Active Earth Group.

Korbi holds a Masters degree in Sustainability and Responsibility from Ashridge Business School and a BSc in Outdoor Education from Edinburgh University.

Hoby van der Graaf

Personal Trainer

Together we get moving again. I look at your abilities and your goal. Every day I am ready for you with a smile.

Optioneel: Lize Matser

Gut health therapist

Neurotransmitters, gut health and nutrition come together. How do you achieve a strong, powerful body that can recover quickly.

Lize Matser

Wat deelnemers zeggen

“Een bijzondere reis!” Zonder verwachtingen begonnen aan de reis, vol vertrouwen dat deze week me iets zou brengen dat bij kan dragen aan mijn verdere herstel. Allereerst de confrontatie met het thema Perfectionisme. Voor mij herkenning en erkenning. Daarna een gesprek om te ontrafelen waar perfectionisme bij mij door is ontstaan. Ik ben me gaan realiseren dat perfectionisme geen karakter eigenschap is maar is ontstaan door mijn omgeving. De drive om mee te kunnen in de wereld heeft me doen veranderen van “goed mijn best doen” naar “ziekelijk perfectionisme”. Door omstandigheden kon ik niet voldoen aan de norm. Personen in mijn omgeving konden beter en meer. Voor mij reden om nog beter mijn best te doen, nog meer van mezelf te gaan eisen en nooit tevreden te zijn. De lat altijd hoger leggen en continu mijn kritische innerlijk stem horen: “Ik ben niet goed genoeg”. Waarom ervaar ik deze klachten en herstel ik niet volledig? Wat gebeurt er eigenlijk in het brein bij perfectionisme? De uitleg over de neurofysiologie laat me zien hoe slecht perfectionisme voor mij is. Dat ik al jaren in het “donkerrood” leef en door een ongeval nog verder ben doorgeschoten. Zo ver dat herstel niet zomaar mogelijk is. Ik ben mijn eigen “innerlijke slijptol”. Door deze manier van leven houd ik mijn klachten in stand. Door mijn parasympatische systeem meer aan te spreken kan ik weer in het “groen” komen. Maar hoe dan? Door de vele gesprekken, lezingen en video’s leer ik verbanden leggen en haal ik de informatie er uit die voor mij van toepassing is. Die ik kan vertalen naar mijn situatie, mijn manier van leven en overleven. Het feit dat ik daar alleen ben (zonder naasten met wie ik rekening zou houden), in een mooie omgeving en een programma dat goed in elkaar zit qua opbouw en afwisseling in activiteiten, zorgt ervoor dat ik het toe kan passen. Het fijne contact met mijn medebewoners was een goede aanvulling. Met hen kon ik sparren en delen. Na drie dagen heb ik “het”! Ik snap de clou, ik voel het! En… het is helemaal niet ingewikkeld! Geen eindeloos gepraat, geen hoger wiskunde, gewoon heel simpel! Ik heb intens kunnen genieten van het berg beklimmen en het zwemmen in het bergwater. Normaal gesproken zou ik het leuk vinden, maar nu was het zoveel meer. Ik heb intens genoten, gelachen en gestraald. Onbezorgd, ongeremd en zonder “deksel erop”. Ook het varen op de boot met volle snelheid was heerlijk, ik voelde me vrij en genoot (zonder hoofd) met heel mijn hart. Deze ervaring heeft me geraakt, na 40 jaar heb ik eindelijk ergens intens van kunnen genieten. Vanuit mijn hart, zonder gepieker, zonder rem. “Life simply enfolds” en “Fuck it” zijn twee uitspraken die goed resoneren. Als ik er op vertrouw dat het leven gaat zoals het gaat heeft controle geen zin. Dit geeft rust en acceptatie. Tegen het einde van de week kwam de twijfel. Ik was bang dat ik thuis terug zou vallen in oude gewoonten en patronen. Door alleen maar naar de emotie (angst) te kijken en die te accepteren (omarmen volgens Corbey) zakte die weer weg en kwam er vertrouwen voor terug. Erik verzekerde me dat deze reis net als fietsen is. “Als je het eenmaal kan verleer je het niet meer”. Eenmaal thuis realiseer ik me hoe zeer mijn perfectionisme me heeft weerhouden van vrij leven. Om te doen wat ik graag wilde doen. Ik had altijd een “Ja, maar…”. Die strijd heb ik daar losgelaten. Nu hoeft de lat niet meer zo hoog en ben ik eerder tevreden. Ik hoef niet alles meer zo goed mogelijk te doen. Ik neem keuzes meer op gevoel en weet wat goed ik voor me. Ik ben imperfect en doe wat ik kan. Ik ben een betere versie van mezelf geworden. Ik ben goed genoeg!
- Anne
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2024)
Bij aanvang van het traject kampte ik met dagelijkse pijn en een uitgeput zijn, na een val 14 jaar geleden op mijn hoofd. Ik voelde de zin van mijn leven niet meer zo. Ik ben met het programma mee naar Spanje gegaan. De opbouw van de week is zeer logisch. Het is als een puzzel, die stukje voor stukje op zijn plaats valt. De hele week zijn we omringt geweest door mensen van het team die de theorie voorleven en vanuit hun hart gunnen dat het beter zal gaan met de deelnemers. In de week heb ik praktische handvatten gekregen, waarmee ik in Nederland aan de slag kan gaan. Aan het eind van de week voelde ik dat mijn innerlijke vlammetje weer aan was gegaan en ik voel weer hoop op een gelukkig leven.
- Nicole
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2024)
Op de eerste dag van ons verblijf in Roses kregen we te horen: 'If you want to speed up, slow down!' Op dat moment landde dat nog niet echt bij mij. Later in de week echter werd het mij steeds duidelijker. Ik sta altijd aan, ik wil altijd meer, ik ben nooit ontspannen. Er was dus een klap op mijn hoofd voor nodig om mij te laten beseffen dat dit niet langer zo kon. Tijdens gesprekken met Erik besefte ik dat "Slow down" voor mij heel belangrijk is. Maar ook wist ik dat ik mijzelf moet helpen om dit te blijven beseffen. Door deze Slow down tattoo word ik elke dag herinnerd dat ik uit moet gaan van mijn eigen kracht, voor mezelf moet zorgen, wie ben ik, wat wil ik en dat ik imperfect ben. Een waardevolle les die mij zeker gaat helpen om weer een normaal leven te gaan leven."
- Wim
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2024, mei)
Een intense ontdekkingsreis, gedragen door de kennis, expertise, bezieling, zorgzaamheid en compassie van Erik, Gerard en Hobi. De kracht van de week zit in de exclusieve focus op inzicht en herstel en in het ervaringsgericht leren. Gedurende de week in Roses is er een helder inzicht in mijn situatie ontstaan: al heel vroeg hebben vergaand perfectionisme, schuld, schaamte en zelfveroordeling zich genesteld in mij en mij kwetsbaar gemaakt voor stress (anxiety). Dit heeft grote invloed gehad op mijn ontwikkeling, mijn levenskeuzes, mijn identiteit en zelfvertrouwen. Het heeft mij in een constante overdrive gezet en verhuld en overschaduwd wat van waarde is. Uiteindelijk heeft het geresulteerd in uitputting van mijn levenskracht, gegeneraliseerde angst, paniekaanvallen, constant piekeren en extreme vermoeidheid. Ik zie nu hoe nodig en goed het was om even uit de trein te stappen, op een fijne plek waar voor mij gezorgd werd. Want de trein denderde maar voort….In Roses ontstond er een zee van ruimte voor reflectie, nieuwe inzichten en ontspanning, zonder de afleiding en invloed van de prikkels en verantwoordelijkheden van het gewone leven. Door de angst heen alleen het vliegtuig in. In Roses vol in het nu zijn. Ritme, gevulde dagen met nieuwe avonturen, afwisseling van fysieke inspanning en ontspanning, goed eten, betekenisvolle en inzicht gevende gesprekken met Erik en met de andere deelnemers. Ontzorgd worden door Gerard, die als stille kracht altijd beschikbaar was voor wensen of vragen. Enthousiaste en afgestemde personal training door Hobi. Ferm en tegelijkertijd met compassie gestimuleerd worden, duwtjes in de rug krijgen, grenzen verleggen, voelen dat mijn wil sterker is dan mijn angst ….Weer ervaren hoe fijn het is in de natuur te zijn, zowel de power als de rust in mijn lijf te voelen, te ervaren wat er gebeurt wanneer de onrust stopt, wanneer ik stil sta, verwachtingen van mezelf en anderen los laat en terug kom bij de essentie. De mooie natuur en serene rust in de vallei bij Korbi, de wijsheid, evenwichtigheid en tevredenheid die hij uitstraalde, de bijzondere meditaties, het raakte mijn verlangen naar eenvoud, naar vrijheid. Het verlangen om vanuit passie en vertrouwen te leven, in evenwicht en verbinding met mezelf en met anderen. Easy day…Life unfolds itself…. Terug naar het begin, de moeilijkheid, waar zit de bron van de onveiligheid, de onrust, de angst? Door de gesprekken met Erik, zowel individueel als gezamenlijk met de andere deelnemers, ontdekte ik waar mijn kwetsbaarheid en perfectionisme zijn ontstaan. Dat de kwetsbaarheid OK is en het perfectionisme mij ziek maakt. Ik leerde met meer compassie naar mezelf en anderen te kijken en mijn levenspad in een ander, milder perspectief te plaatsen. Compassie vermindert stress en gevoelens van schuld. Ik ben ook gaan begrijpen hoe stress een keten van neurologische en hormonale reacties teweegbrengt. Wat een killer stress is voor je gezondheid, denkvermogen en creativiteit. En hoe je het te lijf kan gaan. Ik heb in die week een vliegende start gemaakt naar een nieuw bewustzijn: ik kan zelf aan de knoppen draaien, door binnen “mijn stretch” te blijven, door kleine veranderingen in mijn leven aan te brengen waardoor ik “breinreserve” opbouw, door me af en toe buiten mijn comfortzone te begeven en te ervaren of daar nog rek in zit en tegelijkertijd mezelf toe te staan om terug te schakelen als dat nodig is. In het hier en nu zijn, present zijn. Gisteren is voorbij en de toekomst niet te voorspellen. Alleen in het nu besta ik en kan ik het leven ontdekken, zin geven en beïnvloeden. Verstandelijk wist ik dat al. Maar in Roses voelde ik het. Na thuiskomst heb ik ook in praktische zin meteen een transfer gemaakt naar mijn dagelijkse leven, o.a. dagelijks bewegen, stretchen en krachttraining, investeren in betekenisvolle contacten, met aandacht koken en gezond eten, iedere dag een hoofdstuk lezen, telefoongebruik en tv beperken en meteen ingrijpen bij de eerste tekenen van onrust door naar buiten te gaan en in beweging te komen. Zonder kracht te zetten. Veel meer vanuit overgave en een diepe wens om op mijn best te zijn, te ontdekken wat mij energie geeft en hoe ik het volgende deel van mijn leven, in samenhang met de mensen die mij dierbaar zijn, wil vormgeven. Een jarenlange stapeling van stress wordt niet zomaar weggepoetst in een week tijd, maar het herstelproces is door de ervaring versneld op gang gekomen en ik heb weer vertrouwen in een gelukkige, zinvolle en gebalanceerde toekomst.
- Marianne
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2024, mei)
De Wereld Verandert Snel.De wereld verandert sneller dan ons brein aan kan. We raken overprikkeld door de hoeveelheid informatie die we binnen krijgen. We lezen, leren, zoeken via een beeldscherm. We zorgen voor het hebben van genoeg geld en minder voor ons zelf. We geven meer waarde om spullen dan om herinneringen. We leven via een planning en schema’s en niet via ons eigen gevoel. We denken constant aan de toekomst en vergeten nu. Niks doen brengt onrust. We zuipen ons weekend weg, leggen onze hobby’s opzij voor werk. We moeten tekenen binnen de lijntjes maar wel out of the box kunnen denken in een wereld waar alles al bestaat. De wereld veranderd snel, te snel, niet in de goede zin. Toen ik in groep 2 zat mocht ik mijn tekeningen nog ophangen in het lokaal en in groep 3 gooide men ze liever weg. Op de middelbare school mochten mijn boeken naar zolder, want we gingen verder op laptops en IPad. Onze creativiteit wordt weggenomen en elke dag wordt de wereld om ons heen somberder. Niet dat we het door hebben. Nu we de wereld via het beeldscherm bekijken krijgen we een heel ander verhaal te horen. Dus denk je negatief, ben je moe, ongemotiveerd, slik je slaap pillen, eet je ongezond, heb je een kort lontje. Weet dan dat jouw brein rust nodig heeft en dat deze wereld dat jou niet kan bieden, behalve jij zelf. Zet een stapje terug en ga verder op je eigen tempo.
- Tara (19 jaar)
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2024, mei)
Recensie: Een Leven Veranderd door Neuropsycholoog Erik Matser Na een burn-out in 2019 en een ernstig ongeluk in 2020 dat leidde tot zenuwletsel, vond ik mezelf vast in een spiraal van vertraagd herstel en druk van zowel maatschappelijke verwachtingen als instanties zoals het UWV. Ondanks mijn inspanningen via diverse therapieën, waaronder psychotherapie, intensieve therapie, meditatie, sporten, yoga, en groepstherapie, bleef ik worstelen met energieschommelingen en diverse angststoornissen. Het lukte me niet om de verbinding met mezelf en mijn omgeving te herstellen, en het leven werd steeds moeilijker naarmate ik meer problemen leek op te lossen. Een belangrijke wending kwam toen ik het boek "Het verstrooide brein" van Gabor Maté las. Dit boek bracht me op het pad van ADD en ADHD, waardoor ik een fundamentele switch maakte in mijn denken en openstond voor nieuwe inzichten. Dankzij deze nieuwe perspectieven was ik in staat om het advies van mijn vader, voor het eerst sinds de scheiding met mijn moeder in 1986, ter harte te nemen en contact op te nemen met Neuropsycholoog Erik Matser in Helmond. Dit bleek een van de beste beslissingen van mijn leven te zijn. Hoewel de initiële gesprekken met Erik verwarrend waren en ik weinig begreep van zijn vragen en aanpak, besloot ik zijn begeleiding te volgen zonder al te veel na te denken. Erik voerde een aantal eenvoudige cognitieve tests uit, waaruit bleek dat ik niet goed kon omgaan met het maken van, in mijn ogen, simpele fouten. Deze realisatie was cruciaal, omdat ik zo sterk blokkeerde dat ik geen nieuwe informatie meer kon opnemen tijdens de test. Erik stelde vervolgens voor om met mij te werken in Spanje via zijn programma "Cognitive Travel." In Spanje heb ik mezelf herontdekt door fysiek uitgedaagd te worden en mijn patronen onder ogen te zien. Ik besloot een extra week te blijven, wat een uitstekende keuze bleek te zijn. Ik ontdekte dat ik onbewust verwachtingen ontwikkelde van anderen door voor hen te zorgen, zonder dat zij hierom vroegen. Dit benauwde mijn relaties en leidde tot irritatie en oncontroleerbare woede-uitbarstingen. Door dit proces realiseerde ik me ook dat ik niet wist wie ik was en wat ik wilde, omdat ik alleen maar bezig was met wat anderen van mij verwachtten. Dit is een van de vormen van perfectionisme waar Erik over schrijft in zijn boek. Deze inzichten hebben me geholpen om beter te begrijpen hoe perfectionisme mijn leven heeft beïnvloed en hoe ik het kan overwinnen. Na de woede-uitbarstingen heb ik geleerd om mijn gevoel eerder uit te spreken. Het zoeken naar de juiste woorden gaat nog niet altijd vanzelf, maar ik leer nog elke dag. Ik leer dat ik niet alles goed hoef te doen, maar wel kan aangeven wat ik wil of wat ik kan. Nu, een week terug in Nederland, merk ik dat ik niet meer terug kan naar mijn oude patronen. Elke dag leer ik nog steeds en zie ik hoe mijn leven veranderd is. Dankzij Erik Matser en zijn unieke benadering heb ik de tools gekregen om mijn leven weer in eigen handen te nemen en betekenisvolle verbindingen aan te gaan met mezelf en mijn omgeving. Ik kan Neuropsycholoog Erik Matser en zijn programma van harte aanbevelen aan iedereen die vastzit in een vergelijkbare situatie. Zijn inzicht, methoden en persoonlijke aanpak hebben mijn leven op een manier veranderd die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Life takes care of life, when you follow your heart, it simply unfolds.
- Anoniem
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2024, april)
Een kopstoot van je jonge paard, een bloeding in je hersenen en hersenletsel en je wereld staat stil en op zijn kop. En daar zit je dan, doorverwezen door je bedrijfsarts naar “een neuropsycholoog” (Erik Matser) waar hij veel vertrouwen in heeft. Na een intake en een neuropsychologisch onderzoek stelt Erik voor dat ik mee naar Spanje ga om daar aan mijn herstel te gaan werken. Na al bijna twee jaar onderzoeken en allerlei vormen van “hulp” sta ik niet direct te springen. Kan zijn behandeling niet hier in Nederland? Erik was daar heel helder in: Ja, dat kan wel maar dat is niet de beste optie, Spanje is de beste optie. De kennis en kunde die Erik uitstraalt maakte dat ik mee ben gegaan. Wat een goede keuze was dat. Eindelijk iemand die, vanuit wetenschappelijke onderbouwing, ook echt kan helpen. De mededeling; “Hersenletsel kan genezen” was voor mij de omslag. Er was mij al zo vaak gezegd dat ik er mee moest leren leven. Ik geloofde daar niet in. Samen met Erik en zijn team heb ik een intensief traject doorlopen, de reis is geen vakantie maar er is wel tijd voor jezelf om het geleerde en de indrukken te verwerken en om te kunnen zetten in actie. Ik ben thuisgekomen met minder prikkelgevoeligheid, minder gezondheidsklachten en de wetenschap dat ik volledig kan herstellen. Daar ben ik nu mee aan de slag en ik weet zeker dat me dat gaat lukken. Erik, bedankt namens mij en het thuisfront voor je betrokkenheid en je geloof in mij. En dat ritje met mijn paarden gaan we zeker doen…. Je bent van harte welkom. Ik heb ingezien en gevoeld wat mijn herstel van twee vallen heeft belemmerd. Deze belemmering is in dezelfde week weggenomen. Het resultaat is een enorme rijkdom voor mezelf en dan automatisch ook voor de geliefden om me heen. Life has changed since Roses and I'm very grateful to that!
- Helmi
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2023)
Ik ben mezelf, Erik en de andere professionals die hij om zich heen verzameld heeft, enorm dankbaar dat ik de kans heb gekregen en genomen om een week in Roses te verblijven. De dagen en het proces zijn intens met veel persoonlijke aandacht en maatwerk. De aanpak verbindt wetenschap, mens en natuur. Ik heb ingezien en gevoeld wat mijn herstel van twee vallen heeft belemmerd. Deze belemmering is in dezelfde week weggenomen. Het resultaat is een enorme rijkdom voor mezelf en dan automatisch ook voor de geliefden om me heen. Life has changed since Roses and I'm very grateful to that!
- Anoniem
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2022)
Medio 2020 ben ik door een auto aangereden terwijl ik op mijn fiets zat. Tijdens de val ben ik op de achterkant van mijn hoofd terechtgekomen. Hier heb ik een hersenletsel aan over gehouden en dit geeft in het dagelijkse leven veel beperkingen. In februari 2022 ben ik in contact gekomen met de praktijk van Neuropsycholoog Erik Matser in Helmond. Hij stelde na onderzoek en diverse gesprekken voor om naar Roses in Spanje mee te gaan. Ik had werkelijk geen idee wat ik vooraf kon verwachten op deze “avontuurlijke” 10 daagse reis. Je doorloopt een vol programma met lotgenoten, waardoor er mooie gesprekken ontstaan. Tevens heb je het gevoel hebt dat er mensen zijn die je eindelijk echt begrijpen. Op deze reis heb ik veel geleerd over mezelf en krijg je veel informatie, tips en inzichten over NAH en hoe het brein werkt. Nu ben ik mijn klachten meer gaan accepteren en probeer ik ondanks de beperkingen die ik heb mijn leven zo goed mogelijk in te delen.
- Anoniem
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2022)
Het programma in Roses gaf mij een moment van reflectie op wat mij de afgelopen jaren is overkomen en op mijn leven in Nederland. Ik heb geleerd dat hersenen een enorm herstellend vermogen hebben, maar dat je ze wel de kans hiertoe moet geven. Het programma gaf mij inzicht in hoe mijn dagelijks leven een herstel belemmert. Niet mijn hersenschudding, maar mijn torenhoge ambities, onze maatschappij die 24/7 doorgaat, de continue blootstelling aan nieuws en sociale media, hebben ertoe geleid dat ik mezelf al veel langer kwijt was. In Roses heb ik stukjes van mezelf teruggevonden en heb ik handvaten gekregen om mijn patronen in het dagelijks leven te doorbreken, zodat ik tot een verder herstel kan komen.
- Anoniem
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2022)
Hierbij mijn verslag van ons verblijf bij jou in Roses. Na doorverwezen te zijn van het ene na het andere ziekenhuis in verband met mijn braincovid kwam ik bij Erik terecht. Hij stelde, na een uitgebreide test, vast dat ik een lichte hersenontsteking had doorgemaakt. Op basis hiervan stelde hij een behandelplan voor. Ik zou mij onder behandeling moeten stellen van een neurofysiotherapeut en van Erik zelf. Nadat ik meerdere sessies bij Erik had doorlopen stelde hij voor met hem op reis te gaan naar Roses voor een specifiek behandelprogramma, samen met lotgenoten. Omdat mij vrouw een aantal van die sessies had bijgewoond, werd zij door Erik uitgenodigd mee te gaan. Een gouden greep. Erik wist mij er van te overtuigen dat ik mij geen zorgen hoefde te maken over de reis as such. Door de braincovid ben ik nl. niet in staat mij lang te concentreren en te veel prikkels maken mij snel in de war. Maar goed wij zijn het avontuur aangegaan en hebben er geen seconde spijt van. Wij zijn nu drie weken terug uit Roses. Het waren 8 intensieve dagen met voldoende rust momenten. De combinatie van de gesprekken met lotgenoten, de grensverleggende bergwandeling, het bezoek aan een boedhameester hoog in de Pyreneeën, het trainingsprogramma met de personal coach, de intensieve yoga En vooral de gesprekken en interventies met Erik, maakten het voor mij en mijn vrouw tot een logisch geheel gericht op herstel. Wij waren allebei erg moe bij terugkomst. Het heeft echt nog wel een paar dagen geduurd voordat wij “geland” waren. Maar nu kijken wij vooruit, ik ben er zeker nog niet maar ben er van overtuigd dat wij met de goede dingen bezig zijn. Ik ben in maart 2022 voor het eerst met Erik in contact gekomen en als je dan ziet wat ik nu kan in vergelijking met toen, dan is dat voor mij echt een hele stap vooruit. Ik ben nog niet klaar maar ben dankbaar dat ik Erik heb ontmoet en dat hij mij en mijn vrouw helpt door een moeilijke tijd heen te komen.
- Martin
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2022)
Persoonlijke mantra: Ben nu hier, en laat het los. Heb lief, en wees maar zacht. Voel de kracht en weerbaarheid. Blijf ontdekken, en maak plezier. Ervaar de rust en ben de kalmte. Heb geen oordeel en ken geen angst. Ik ben veilig. Ik ben heel, enkel liefde.
- Kevin
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2022)
Vandaag was weer een dag voor in de boeken. Diep hoog en verlaten in de Pyreneeën. Hiken, mediteren met een boeddhistische monnik en gelukkig ruimte voor een powernap. Manmanman, inzichten en belevenissen volgen elkaar dagelijks naadloos op. Inzichten in wie je was en waarom je dingen deel maar zeker ook in wat je kwaliteiten of talenten zijn en hoe daarmee om te gaan per vandaag. Belevenissen door erachter te komen dat je veel meer kan dan je denkt. Zwemmen in water met een temperatuur van 5 graden was daar vandaag 1 van. Bewegen binnen een groep vol kennis, er voor elkaar zijn maar ook kritisch mogen zijn. Of er iemand anders terug komt zaterdag was al een vraag die ik kreeg... no way. Maar de (zelf)kennis die ik hier nu al heb gekregen neem ik mee en pakt niemand me ooit nog af. Verder... morgenvroeg weer door. Trainen, bewustwording en kennis zijn weer de key woorden. De hulp uit een onverwachte en voor velen nog onbekende hoek zorgt voor de extra stap met een hele grote smile op mijn gezicht. Thanks! Het doet me goed en zal me goed blijven doen maar voel me vooral gezegend dat ik het het kan en mag doen.
- Arnold
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2022)
Een onvergetelijke week, eigenlijk niet in woorden te omschrijven. Er is zoveel gebeurd, maar wat nu precies? Een combinatie van alle dingen bij elkaar heeft er voor gezorgd dat ik het waarom ben gaan inzien. Het waarom van mijn klachten. De reden waarom herstel tot nu nog niet volledig mogelijk was. De gesprekken en EMDR bij Erik, de sessies in het water bij Montse, de natuur, de boottochten, de wandelingen, bezoek bij Korbi, de training met Hoby, de ochtend- en avondsessies en het springen uit het vliegtuig waren voor mij een gouden combinatie die inzichten hebben gegeven. Die weer gezorgd hebben voor een twinkeling in mijn ogen, het afnemen van mijn pijnklachten en de lach weer op mijn gezicht. Deze reis heeft me weer meer in balans gebracht. Een reis die ik samen met mijn broer en de andere reizigers mocht beleven en delen. Een onbeschrijfelijke reis met mooie stappen voorwaards.​
- Anoniem
Heeft deelgenomen aan cognitive travel (2021)
Na een eerste aanmelding, een afzegging en toen toch een aanmelding in februari 2020 deelgenomen aan het Roses-programma. Achteraf zo blij dat het thuisfront mij gestimuleerd heeft deze trip te maken. Daar waar je in de thuissituatie verbonden blijft met “de waan van alledag” maakt de fysieke afstand dat het lukt ook echt “mentaal” afstand te nemen en daadwerkelijk te reflecteren. De behandelingen bij Montse van ZENIT’SALUT zijn niet te omschrijven. Sinds de behandelingen geen pijnstillers meer nodig gehad. Terwijl dat het eerste was wat ik ‘s morgen deed, pijnstillers nemen! De sessies met Erik (zowel individueel als met de groep) zijn zeer verhelderend. Geven naast inzicht ook houvast (en veel denkstof) voor de tijd die daarna komt. De dag de natuur in valt niet te beschrijven in een paar woorden maar op die dag alleen al, zoveel hobbels genomen waar ik normaliter niet eens over na zou denken. Met als kers op de taart.... de “zen-pool”. Bijzonder ook om de groep, volstrekt vreemden, te zien groeien! Achteraf makkelijk praten, maar dit had ik echt veel eerder moeten doen! En.... het is zeker niet de laatste keer!
- Margriet Henning-Versleeuwen​
Heeft deelgenomen aan cognitive travel
Mijn verblijf in Rosas heeft mij mega eye-openers gegeven die mij voor altijd hebben veranderd. De unieke aanpak en begeleiding van Erik én het traject van fysiotherapeute Montse zijn de perfecte handvaten gebleken die ik nodig had. Ook het feit dat je met mensen daar zit die dezelfde problematiek ervaren zorgen er voor dat je veel kan delen. Niet alleen de ervaring die je daar op doet kan je delen met elkaar maar ook de dagelijkse problemen waar iedereen mee kampt zorgen voor een constructieve sfeer waar je jezelf veilig en begrepen voelt. Daarnaast zijn de faciliteiten, omgeving en de tripjes top! De innerlijk rust die ik mee heb genomen naar huis wil ik dan ook nooit meer kwijt. Mega dankbaar dat ik dit heb kunnen meemaken. De toekomst ziet er rooskleurig uit.
- Anoniem
Heeft deelgenomen aan cognitive travel
Met enige reserves in februari 2020 naar Roses afgereisd voor de ‘cognitive travel.’ Immers al jarenlang gezondheidsklachten en vele artsen en specialisten gezien en therapieën en revalidatietrajecten doorlopen. Roses en haar omgeving zijn prachtig. Weg zijn uit je dagelijkse leven helpt zeker mee om daar even afstand te nemen en je op jezelf te kunnen focussen. En dan… ik zou het niet omschrijven als een ‘cognitive travel.’ De sessies met Erik en Montse, individueel en met groepsgenoten, maken dat je een terugreis ervaart naar … jezelf! Dat is heftig en gaat gepaard met vele inzichten en emoties, let wel: op een positieve manier! Het bijzondere van deze reis is dat je het niet alleen doet. Naast Erik en Montse ervaar je ook steun van je groepsgenoten die allemaal met min of meer hetzelfde kampen. Ieder heeft zijn gezondheidsklachten en een verhaal daarachter. Jarenlang was ik bezig naar verbetering van mijn gezondheid en dat lukte maar ten dele. Na deze reis heb ik er weer vertrouwen in dat herstel mogelijk is en weet ik hoe ik daar kan komen. Voor iedereen die twijfelt: doen!
Aniek Beemer – Verbraak, maart 2020
Heeft deelgenomen aan cognitive travel