Geachte lezer,

Het is een privilege om met u in contact te komen middels deze website. Het is van belang dat mensen die last hebben van hersenletsel informatie kunnen krijgen over het waarom van de klachten, hoe deze verergeren/in kracht afnemen en wat men er zelf aan kan doen.

In oktober 2016 was ik 25 jaar op een full time basis werkzaam in het vak en in die periode zijn duizenden mensen geholpen die last hadden van hersenletsel. Veel mensen denken dat hersenletsel ontstaat door verkeersongevallen en vaatproblemen in de hersenen zoals bij CVA’s het geval is. Echter je hersenen kunnen ook slechter gaan functioneren door bv. chemotherapie, te lang te veel stress of wanneer men in contact is gekomen met stoffen die het hersenweefsel aantasten (bv. oplosmiddelen, drugs, alcohol). 15 jaar heb ik fulltime bij het Sint Anna ziekenhuis in Geldrop gewerkt. Vanaf juli 2008 heb ik samen met mijn vrouw de polikliniek Neuropsychologie te Helmond geopend. 

Registratie Neuropsychologie.

Ik heb de registratie van klinisch neuropsycholoog, het betreft een beschermd specialisme binnen de psychologie en het vak heeft een zogenaamd BIG-nummer www.bigregister.nl.

Er moeten aan kwaliteitseisen worden voldaan om de titel te kunnen blijven voeren. Zo zijn jaarlijks overlegmomenten met je collega’s verplicht (6 maal intervisie), het volgen van congressen/ bijscholing en worden 5-jaarlijks visitatie gesprekken gevoerd.

Tevens bezit ik een kwaliteitsstatuut wat vanaf januari 2017 verplicht is voor praktijkvoering en het contracteren van verzekeraars. Doel is dat mijn functioneren door collega’s wordt beoordeeld en men geen tunnelvisie kan ontwikkelen. Ik ervaar mijn praktijkvoering als een steeds lerend mechanisme.