Beste Cliënt,

U kunt bij ons terecht voor psychologische zorg passend bij mijn professie: klinische neuropsychologie. U kunt zich aanmelden door te bellen naar: 0492-476003. U dient wel in bezit te zijn van een geldige verwijsbrief door huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.

Zie hier het kwaliteitsstatuut. 

Mijn visie.

Ik heb de visie dat mensen met hersenletsel aandacht verdienen en dat men die aandacht in onze praktijk ook moet krijgen. Ik neem tijd voor u en probeer me met al mijn energie in te zetten om klachtenvermindering in gang te zetten. Ook zorg ik ervoor dat andere medisch specialisten mede uw zaak beoordelen wanneer dat wenselijk is.

Passie voor mijn cliënt.

Het moge duidelijk zijn dat de cliënt centraal staat in mijn praktijkvoering en dat u op deskundige wijze en met grote inzet wordt geholpen om een verbetering in uw situatie te creëren. In al de jaren dat ik werk met cliënten is het duidelijk geworden dat mijn kennisvaardigheden gekoppeld moeten zijn aan passie voor het vak en voor u en niet aan andere zaken zoals een overmatige bureaucratie.

- Dr. Erik Matser

Niet Aangeboren Hersenletsel: NAH – PCS-WAD graad 3

Niet aangeboren hersenletsel is een split second fenomeen. Je stapt gezond in de auto en boem na de klap van de aanrijding is je leven direct veranderd. Eenzelfde verhaal bij het optreden van een vaatprobleem in de hersens.

De hersenen zijn een vreemd orgaan en heel moeilijk te begrijpen. Dat geldt voor jezelf wanneer je een hersenletsel oploopt (je wordt geconfronteerd met vreemde veranderingen en ‘onzichtbare’ klachten), je omgeving begrijpt het vaak niet maar ook zelfs bij huisartsen is er vaak weinig inzicht in de werkelijke veranderingen na hersenletsel.

Om een heel lang verhaal heel kort te maken, na een hersenletsel krijg je te maken met een 4kant aan klachten; pijn – energieverlies – afname van denkprestaties en reacties op tekortkomingen. Deze klachten maken het ook noodzakelijk dat hersenletsel door een team behandeld moet worden en niet door een enkelvoudige zorgprofessional. In ons team werken mensen aan je pijnbeleving, het verlies van energie, hoe om te gaan – verbeteren van denkprestaties en hoe om te gaan met reacties op het merken van een verschil tussen willen en kunnen.

Hersenletsel is een direct fenomeen wat diep ingrijpend doorwerkt maar we zien grote verschillen tussen mensen. Hieruit hebben we ook lessen getrokken. Waarom geneest de een sneller dan de ander. Met andere woorden: waardoor komt het zelfhelend mechanisme bij de een wel op gang en bij de ander niet. Wat zijn in standhoudende factoren en wat zijn zelfhelende stimulerende factoren.

Onderzoek laat zien dat zelfhelende systemen voor de hersenen geactiveerd worden bij rust afgewisseld met inspanning, zichzelf ontspannen voelen en weinig druk-prikkels uit de leefomgeving. Uit mijn klinische praktijk blijkt dat perfectionisme, ‘altijd aan staan’, moeten, hoog verantwoordelijkheidsgevoel, erg drukke schema’s slechte prognoses geven voor een vlot herstel. De hersenen hebben na een hersenschudding of een zware whiplash zeker 6 weken nodig om te kunnen herstellen en kunnen dan geen enkele druk velen uit de omgeving. Om een voorbeeld te geven. Wanneer een profvoetballer zijn kruisbanden scheurt volgt een protocol voor behandeling. Dit is noodzakelijk om zelfhelende processen op gang te laten komen en om na de operatie weer kracht en souplesse terug te krijgen. Dat geldt eveneens voor hersenletsels. Veel mensen die bij mij komen en slecht herstellen van een hersenletsel hebben vaak een druk leven, leggen de lat constant hoog en ervaren een vragende druk uit de omgeving. De hersenen kunnen in zo’n situatie niet tot rust komen, men ontwikkelt uitputting en bulldozert deze uitputting steeds voor zich uit waardoor men in een vicieuze cirkel van uitputting terecht komt.

Tal van mensen zijn in een zeer beroerde conditie wanneer ze mijn praktijk bezoeken en zijn bijvoorbeeld na zes maanden compleet uitgeput. Dit zowel in fysieke / cognitieve als emotionele zin. Na een intake en een neuropsychologisch onderzoek wordt een behandeladvies gegeven wat altijd een multidisciplinaire component heeft. Ook kan ik je adviseren mee te gaan met het Roses – NAH programma (zie onderdeel cognitive travel) waarbij je na de eerste diagnostiek zeer intensief wordt begeleidt om de eerste stappen naar herstel te kunnen maken. Nadien volg je verder in het team van The Cognitive Lab in NL een behandelprogramma wat op jouw specifieke klacht is afgesteld.

Heb je na zes maanden nog last van een hersenschudding – whiplash – of lichte beroerte. Neem dan contact met me op en we kijken welke stappen we kunnen maken samen naar herstel – verbetering.

Dr. Erik Matser, klinisch neuropsycholoog.

matser@neuro-psychologie.nl

Burn-out

Om direct met een opmerkelijk feit te starten: een burn-out ontstaat niet door hard werken. Veel mensen in de topsport, de muziekwereld en het bedrijfsleven werken veel meer dan 8 uur per dag en ontwikkelen geen symptomen die duidden op overbelasting. Wel zijn ze natuurlijk vermoeid maar ontwikkelen aan het einde van de dag een energieverlies die ‘gezond’ aanvoelt en deze mensen herstellen vlot van vermoeidheid en staan de volgende ochtend weer fit op. Mensen met een burn-out hebben twee problemen: de dynamo werkt niet en de accu is leeg. Het energieniveau herstelt niet naar een normale waarde na inspanning en het gevoel van energieverlies blijft zeer langdurend aanwezig. Wanneer je echt afgebrand bent duurt het vaak maanden voordat je lichaam tot herstel kan komen en men zich weer fit voelt.

Optelsom van vermoeidheid.

De vermoeidheid waarbij we spreken bij een burn-out is een optelsom van 4 verschillende typen uitputting: fysiek is men een schim van de mens die men was voor de burn-out, men is ook cognitief uitgeput (men ervaart forse stoornissen wat betreft de denkprestaties), energetisch ervaart men geen enkele kracht en ook spelen forse emotionele veranderingen (piekeren, snel geïrriteerd, frustraties, somberheid). Opgeteld is een burn-out een ernstige aandoening die een lange duur vergt om daarvan te herstellen. In NL zijn ongeveer een miljoen mensen die last hebben van symptomen die veroorzaakt worden door uitputting. De kosten voor de samenleving bedragen miljarden euro’s aan arbeidsverlies jaarlijks.

Wanneer hard werken niet de oorzaak is van een burn-out wat is de oorzaak dan wel?

In mijn praktijk zie ik tientallen mensen per jaar die kampen met een burn-out. Bijna allemaal zijn het mensen die een persoonlijkheidsstructuur hebben waarbij perfectionisme, ‘aan staan’, hoge drive en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel aanwezig zijn. De hersenen zijn bij deze mensen constant actief en in de zeventiger jaren noemden we deze verzameling van karaktertrekken een Type A gedrag. Een Type B gedrag was hiervan een tegenhanger wat ik vaak uitleg als ‘een latino mentaliteit’. Mensen met Type B gedragskenmerken ervaren tijd, ervaren interne rust, zien veel mogelijkheden om een probleem op te lossen en kunnen verantwoordelijkheden delen. Het tegenovergestelde van Type A.

Type A gedrag.

Hoe ontstaat nu een Type A persoonlijkheid waardoor zoveel mensen een burn-out ontwikkelen. In mijn praktijk geven alle mensen aan met een burn-out dat ze ergens in hun leven teveel verantwoordelijkheden hebben moeten dragen. Sommige mensen hebben tijdens hun kindertijd taken moeten uitvoeren die door ouders uitgevoerd dienden te worden. Door deze situatie ontstaat een proces wat we ‘parentificatie’ noemen: het dragen van verantwoordelijkheden die niet passend zijn bij leeftijd. Ook zie ik tieners die niet passende schoolopleidingen volgen en jonge mensen die bij een bedrijf niet goed gecoacht worden waarbij ze te maken krijgen met veel te hoge niveaus van verantwoordelijkheid. Bij talloze vormen van ‘parentificatie’ ontwikkelen mensen angstgevoelens en bij het te lang aanhouden van dit proces ontwikkelen mensen (van alle leeftijden) perfectionisme. Bij perfectionisme ligt de lat voor mensen altijd hoog, men ‘moet’ en altijd speelt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Ook zijn deze mensen vaak keihard voor zichzelf. Ze drukken zich veel te vaak door grenzen die het lichaam aangeeft. Hierdoor gaat men constant en langdurig over de eigen fysieke / cognitieve en emotionele spankracht waardoor de hersenen niet kunnen afschakelen naar het rust mechanisme en men ernstig ziek kan worden door uitputting. Burn-out is een disbalans tussen draagkracht en draaglast. Men doet teveel wat het lichaam en de hersenen niet aankunnen.

Hersenen – Hormonen.

Door constant ‘aan staan’ wordt een systeem geactiveerd waarbij de hersenen constant de hormoonsystemen aanzet en men non stop stress hormonen aanmaakt die een negatieve invloed hebben op het spierweefsel, het geheugensysteem en het lichaamssysteem wordt letterlijk leeggezogen van energie. Door deze optelsom voelt men zich fysiek brak, men heeft geen energie, men kan niet goed nadenken en emotioneel voelt men zich een wrak.

The way out.

Vraag je dokter voor een verwijzing naar onze kliniek (The Cognitive Lab). Bij intake en na neuropsychologisch onderzoek bekijken we jouw persoonlijke ontwikkeling waardoor je zo extreem moe bent geworden. Vaak wordt voorgesteld om het programma te beginnen in Roses – Spanje (cognitive-travel.nl) waarbij je 10 dagen uit je leef-werkomgeving bent en je tot inzichten kan komen waaruit noodzakelijke fundamentele veranderingen kunnen ontstaan.  Je krijgt inzicht in de persoonlijke ontwikkeling tot het eerder genoemde Type A gedrag. Je weet dan welke processen je ernstig ziek hebben gemaakt en we coachen je hoe te veranderen naar een gezonde leefstijl. Terug in NL werkt het team met je verder om fysieke, cognitieve, energetische en emotionele processen in een gezonde harmonie samen te brengen. Burn-out is dus geen aandoening die iets met werken te maken heeft maar meer hoe jij je interne psychologische processen vorm hebt gegeven in een ontwikkeling die ontwrichtend voor je is gebleken. Fundamentele veranderingen in je interne psychologische proces is noodzakelijk om te herstellen van een burn-out. Ik wil graag met je aan de slag om je weer gezond en energiek te laten voelen.

Dr. Erik Matser, klinisch neuropsycholoog

matser@neuro-psychologie.nl

Patientenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een veldnorm voor de kwaliteit voor de curatieve GGZ ontwikkeld. Deze is vastgelegd in het model kwaliteitsstatuut GGZ en maakt zichtbaar wat de betrokken partijen hebben afgesproken over wat goede zorg is.