Kosten gecontracteerde zorg (ingangsdatum 1 januari 2022)*:

Wij hebben contracten met een aantal (clusters van) Nederlandse zorgverzekeraars, te weten:

  • CZ (waaronder OHRA)
  • VGZ (waaronder Univé, IZZ en ZEKUR),
  • O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.a.,
  • Zilveren Kruis (waaronder De Friesland, Interpolis en FBTO),
  • DSW 
  • ASR
  • ONVZ
  • Caresq

De zorg van onze praktijk valt binnen het basispakket van de zorgverzekering en wordt (indien het gecontracteerde zorg betreft) rechtstreeks door ons bij de zorgverzekeraar ingediend. U dient hierbij rekening te houden met uw wettelijk verplicht eigen risico van € 385,00 (2022). Dit verplicht eigen risico wordt aangesproken per jaar.

 

Jaarlijks stelt de NZA maximum tarieven vast voor de zorgproducten binnen de GBGGZ en SGGZ. Afhankelijk van het contract met de zorgverzekeraar mogen wij een bepaald percentage van het maximum NZA tarief declareren als vergoeding voor onze verrichting(en)

 

We hebben geen contract met Menzis.

 

Voor verzekeraars waarmee wij geen contracten hebben afgesloten, bijvoorbeeld buitenlandse verzekeringen van expats en bovengenoemde verzekeringen hanteren wij 100% van de NZA tarieven. Dit maximale NZA-tarief hanteren wij eveneens voor zelfbetalers. Wij brengen een ‘no show’-tarief van E 50,00 in rekening als u zonder kennisgeving (tot uiterlijk 48 uur vóór het tijdstip van de afspraak) niet op een afspraak komt. No shows’ worden níet vergoed door uw zorgverzekeraar en worden door ons bij u in rekening gebracht.

Diensten zoals coaching en/of assessment zijn uitgesloten voor vergoeding van de zorgverzekering en dient u dan ook zelf te betalen. De tarieven hiervoor (met 21% BTW ) zijn op aanvraag te verkrijgen.

Kosten ongecontracteerde zorg (ingangsdatum 1 januari 2022)*:

De factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekering / polis krijgt u hiervan 60 % tot 100 % vergoed**. 

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel voor de ggz ingevoerd. Een nieuwe manier van bekostigen: niet meer via producten (in de generalistische basis-ggz) en dbc’s (in de gespecialiseerde ggz), maar via prestaties in de vorm van (meestal) consulten. De kosten voor indirecte tijd, zoals bijvoorbeeld het vindicatieverslag, zijn verwerkt in het consultatief. Voor tarieven volgens NZA klik hier.

* Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De vergoedingen dient u zelf te verifiëren bij uw zorgverzekering.

** Let op: daarnaast geldt het wettelijk verplichte eigen risico.

No show

Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u vriendelijk uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Wanneer u uw afspraak binnen 24 uur annuleert, behouden wij ons het recht voor deze afspraak in rekening te brengen:

No show (diagnostiek)

€160,00

No show (consult)

€50,00

Betalingen

De kosten worden na het afsluiten van de behandeling aan u gefactureerd. U wordt vriendelijk verzocht het vermelde totaalbedrag binnen vier weken na dagtekening van de factuur te voldoen.

Wachttijd

Onze wachttijd is 4 tot 6 weken.