Kosten gecontracteerde zorg (ingangsdatum 1 januari 2021)*:

Wij hebben contracten met een aantal (clusters van) Nederlandse zorgverzekeraars, te weten:

CZ (waaronder OHRA)

VGZ (waaronder Univé, IZZ en ZEKUR),

Multizorg VRZ (waaronder Zorg & Zekerheid, ENO en ONVZ),

Zilveren Kruis (waaronder De Friesland, Interpolis en FBTO),

DSW (waaronder Stad Holland, ASR, De Amersfoortse en Ditzo).

 

De zorg van onze praktijk valt binnen het basispakket van de zorgverzekering en wordt (indien het gecontracteerde zorg betreft) rechtstreeks door ons bij de zorgverzekeraar ingediend. U dient hierbij rekening te houden met uw wettelijk verplicht eigen risico van € 385,00 (2019 en 2020). Dit verplicht eigen risico wordt aangesproken enkel bij start aanvang Diagnose Behandel Traject (DBC) of zorgtraject.

 

Jaarlijks stelt de NZA maximum tarieven vast voor de zorgproducten binnen de GBGGZ en SGGZ. Afhankelijk van het contract met de zorgverzekeraar mogen wij een bepaald percentage van het maximum NZA tarief declareren als vergoeding voor onze verrichting(en)

 

We hebben geen contract met Menzis ( waaronder Anderzorg en Hema). Tevens niet met IPTIQ (waaronder Promovendum, National Accademic en Besured)

 

Voor verzekeraars waarmee wij geen contracten hebben afgesloten, bijvoorbeeld buitenlandse verzekeringen van expats en bovengenoemde verzekeringen hanteren wij 100% van de NZA tarieven (GBGGZ en SGGZ zorgproducten). Dit maximale NZA-tarief hanteren wij eveneens voor zelfbetalers. Wij brengen een ‘no show’-tarief van E 50,00 in rekening als u zonder kennisgeving (tot uiterlijk 48 uur vóór het tijdstip van de afspraak) niet op een afspraak komt. No shows’ worden níet vergoed door uw zorgverzekeraar en worden door ons bij u in rekening gebracht.

Diensten zoals coaching en/of assessment zijn uitgesloten voor vergoeding van de zorgverzekering en dient u dan ook zelf te betalen. De tarieven hiervoor (met 21% BTW ) zijn op aanvraag te verkrijgen.

Kosten ongecontracteerde zorg (ingangsdatum 1 januari 2020)*:

De factuur kunt u indienen bij uw zorgverzekering. Afhankelijk van uw zorgverzekering / polis krijgt u hiervan 60 % tot 100 % vergoed**. In de generalistische basis GGZ wordt niet gedeclareerd volgens losse consulten. De bekostiging geldt op basis van vier zorgzwaarte-prestaties, die aansluiten op de zorgvraag van de patiënt. Het gaat dan om kort, middel, intensief en chronisch.

Code

Prestatie

Inhoud

Tarief

Code 180001
Basis GGZ Kort (BK)

1 – 5 gesprekken of 300 minuten directe en indirecte tijd door hoofdbehandelaar / medebehandelaar

€ 503,47

Code 180002

 

Basis GGZ Middel (MK)

1 – 8 gesprekken of 495 minuten directe en indirecte tijd door hoofdbehandelaar / medebehandelaar

€ 853,38

Code 180003

Basis GGZ Intensief (BI)

1 – 13 gesprekken of 750 minuten directe en indirecte tijd door hoofdbehandelaar / medebehandelaar

€1383,65

Code 180004

Basis GGZ Chronisch (BC)

1 – 13 gesprekken of 753 minuten directe en indirecte tijd door hoofdbehandelaar / medebehandelaar 

€1.330,98

Code 180005

Onvolledig behandeltraject

Dit is de prestatie die in rekening wordt gebracht als u wordt terugverwezen omdat na onderzoek (1 – 2 gesprekken) blijkt dat er geen sprake is van een DSM IV stoornis
€219,78

Onverzekerd product consult

 

 

€ 105,00

* Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden. Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De vergoedingen dient u zelf te verifiëren bij uw zorgverzekering.

** Let op: daarnaast geldt het wettelijk verplichte eigen risico.

No show

Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u vriendelijk uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Wanneer u uw afspraak binnen 24 uur annuleert, behouden wij ons het recht voor deze afspraak in rekening te brengen:

No show (diagnostiek)

€160,00

No show (consult)

€50,00

Betalingen

De kosten worden na het afsluiten van de behandeling aan u gefactureerd. U wordt vriendelijk verzocht het vermelde totaalbedrag binnen vier weken na dagtekening van de factuur te voldoen.