Inzage

Als cliënt heeft u het recht op inzage en blokkering van de door ons uit te brengen medische rapportage, conform artikel 7:464, lid 2, sub b, BW. U mag als eerste kennisnemen van een concept van het rapport (het inzagerecht) en u heeft vervolgens het recht te beslissen of de rapportage aan derden mag worden toegezonden.

Indien u gebruik maakt van uw blokkeringrecht, blijft het rapport onverzonden in uw dossier. Het is raadzaam het één en ander tevoren goed met uw eventuele belangenbehartiger te overleggen i.v.m. de mogelijke consequenties. Naast het inzage- en blokkeringrecht heeft u ook correctierecht van het feitelijke deel van de rapportage. Dit betreft feitelijke onjuistheden die gecorrigeerd dienen te worden.

LET OP: wij kunnen alleen overleg plegen met andere behandelaars indien u (schriftelijk) toestemming heeft gegevens voor het uitwisselen van medische informatie.

Klachten

Wanneer sprake is van een klacht kunt u deze natuurlijk met mij bespreken of u kunt deze melden bij een officiële instantie waar ik lid van ben ( NIP , LVVP ).  Klik hier.

Spoed

Bent u bij ons in behandeling en heeft u buiten onze openingstijden zeer dringende medische vragen (crisis-situatie) belt u dan naar uw eigen huisarts. Deze (of hun antwoordapparaat buiten kantoortijden) geeft u de juiste informatie waar u zich kunt melden met uw dringende vraag.