Klinisch neuropsycholoog Erik Matser en neuroloog Arthur Boon starten per direct in Helmond en Geldrop een onafhankelijk samenwerkingsverband voor onderzoek naar en behandeling van hersenletsel in de sport. 

Artikel uit het ED. Sportredactie 15-02-21, 19:08.
Lees het originele artikel hier.

Dit initiatief is gebaseerd op jarenlange gezamenlijke ervaring met deze problematiek. Volgens de twee neurowetenschappers lopen jaarlijks duizenden sporters – vooral jongeren – hersenletsel op, zonder dat hier een passende diagnose wordt gesteld en een behandeling wordt gestart. De kliniek, bedoeld voor iedereen die aan sport doet, werkt bewust niet samen met de sportbonden.

,,Er kunnen twee redenen zijn om te komen”, zegt Matser. ,,Een acute reden, dat je je niet lekker voelt na stoten tegen je hoofd. Of met specifieke symptomen, bijvoorbeeld waar je door je omgeving op wordt gewezen.” Ook met dat laatste heeft Matser veel ervaring: ,,Bijvoorbeeld de oud-voetballer die komt en vertelt dat zijn vrouw vindt dat hij zo vergeetachtig wordt.”

Matser verwacht sporters met specifieke klachten die passen bij door sport veroorzaakte hersenaandoeningen, zoals een afname van het denkvermogen, afname van energie, verstijving van de motoriek en specifieke taalstoornissen. ,,Vaak een gevolg van jarenlang optellende klappen incasseren tegen het hoofd. Klachten die de rest van je leven verergeren, waar veroudering dan nog eens bovenop komt. Je ziet dit niet, of veel te laat, op een MRI. Het zijn klachten die kunnen duiden op wat we noemen CTE, een forse afname van algeheel presteren doordat de hersenen, door de talrijke klappen, niet meer optimaal functioneren.’’

Afgezien van een medische noodzaak heeft de oprichting van de kliniek ook een ‘politieke’ reden. Matser: ,,Dat heeft te maken met de manier waarop sportbonden met hersenletsel omgaan. Wat ik al jaren weet en wat onlangs door journalistiek onderzoek (NRC) is bewezen, is dat specifieke wetenschappelijke gegevens betreffende het gevaar van hersenletsel voor het persoonlijk functioneren door de bonden bewust buiten de medische besluitvorming zijn gehouden. Dit vanwege enorme financiële belangen. Men keek weg van het centrale probleem. Hierdoor werd geen goede aandacht gegeven aan het werkelijke probleem: namelijk hersenletsel door sport. In wetenschappelijke kringen is dit een gotspe.”

Matser zegt niet het idee te hebben dat dit op korte termijn verandert. ,,Daarom gaan wij in eerste instantie onafhankelijk te werk. Vragen van sporters die voortdurend hoofdpijn hebben horen bij ons thuis, niet bij de bond. Wij streven ook naar de komst van een onafhankelijk advies van de gezondheidsraad, voor dit specifieke probleem. Een oordeel geven over hoe de hersenen van mensen functioneren is niet aan een sportorganisatie die wegkijkt van het probleem.”

De staf van het kenniscentrum in Helmond en Geldrop bestaat uit een neuroloog (Boon), een klinisch neuropsycholoog (Matser), een ergotherapeut, een orthoptist en een fysiotherapeut. Matser voegt eraan toe dat de behandelingen worden vergoed via de zorgverzekeraars. De kliniek is voor iedereen toegankelijk, van jong tot oud, van top- tot breedtesport.