LS

Een op de drie patiënten lukt het een half jaar later nog niet om na een hersenschudding of whiplash letsel weer te werken of studeren zoals voorheen. Zij hebben hoofdpijn, concentratieproblemen en zijn constant moe. De klachten hebben dan een zeer hardnekkig karakter. We noemen de klachten dan een post commotioneel syndroom (PCS) of whiplash letsel graad 3 (WAD grade 3). Voor de verdere tekst houden we de classificatie PCS aan. Het begeleidingstraject waarnaar wij u in Rosas – Spanje doorverwijzen, beschikt over een hoog gekwalificeerde en ervaren behandelstaf op het gebied van PCS en heeft een tweeledige benadering. U heeft in Nederland eerst een uitgebreide intake bij de klinisch neuropsycholoog doorlopen en een neuropsychologisch onderzoek. De klinisch neuropsycholoog beoordeelt of u geschikt bent voor deelname aan het Rosas – PCS programma. Behandeling in Rosas – Spanje wordt geïndiceerd als u in de tweede fase van uw behandeling gebaat bent bij het verlaten van een woon-werkomgeving waardoor u tot rust kan komen – overprikkeling kan afnemen en u afstand kan nemen van de prikkels die spelen in uw woon-werk omgeving. 

Het programma in Rosas bestaat uit een 10 daags programma met de volgende onderdelen. 

  • Intensieve behandeling van PCS in de vorm van uitgebreide begeleiding door fysiotherapeut (Mw. Montse Pages) en personal trainer (Hoby van der Graaf). Dit met als hoofddoel overprikkeling in kracht te laten afnemen. Overprikkeling is een rem op het zelf herstellend vermogen van het brein. Verder wordt educatie in groepsverband gegeven, individuele sessies met personal trainer en fysiotherapeut en introductie in het brein netwerk model waaruit PCS te verklaren is (het waarom van de klachten). Ook wordt beweegangst in kaart gebracht en behandeld. 
  • Intensieve psychotherapie. Elke patiënt heeft gesprekken – behandeling met klinisch neuropsycholoog dr. Erik Matser, waarmee hij/zij tenminste dagelijks individuele sessies heeft. Dit intensieve psychotherapie-PCS programma is uniek en maakt gebruik van imaginaire rescriptie – EMDR flash forward technieken wanneer wenselijk. Deze technieken hebben een solide wetenschappelijke onderbouwing. 

Na uw verblijf in Rosas vliegt u rechtstreeks terug naar Nederland om uw behandeling voort te zetten in ons nazorgtraject.

De kosten voor het Rosas – PCS traject zijn variabel. Sommige patiënten hebben als hoofdklacht pijn – energie verlies en anderen hebben energieverlies en cognitieve stoornissen als hoofdklacht. Omdat het een specifiek individueel begeleidingstraject betreft wordt vooraf bekeken welke professionals met welke urenbelasting worden ingezet waardoor de prijs van de begeleiding kan fluctueren. 

U dient zelf zorg te dragen voor de kosten van het Rosas -PCS programma en u kunt bij uw zorgverzekeraar informatie hieromtrent opvragen. De kosten voor begeleiding van dr. Matser in Nederland vallen echter onder uw zorgdekking. 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Dr. Erik Matser, klinisch neuropsycholoog

matser@neuro-psychologie.nl