Boek: In gesprek met lucifer.

15.00

Een boek geschreven door klinisch neuropsycholoog Dr. Erik Matser over graaicultuur, machtsmisbruik, manipulatie en massamoord kenmerken van agressief narcisme.

Beschrijving

Dit boek is een van de geschreven boeken van klinisch neuropsycholoog Dr. Erik Matser.

Het boek gaat over graaicultuur, machtsmisbruik, manipulatie en massamoord kenmerken van agressief narcisme.

De recente financiële crisis is veroorzaakt door eigenbelang en individualisme, en treft miljoenen mensen die beperkt worden in mogelijkheden en ontwikkeling. Eigenbelang – én een zwak vermogen zich in te leven in de ander – speelt eveneens een belangrijke rol bij massamoord (genocide) en georganiseerde misdaad. Ook problemen op de werkvloer en zaken als het bewust verkeerd medisch beoordelen van patiënten uit financieel oogpunt, komen veelal voort uit bovengenoemde factoren. De menselijke hersenen hebben de potentie om zich zowel intellectueel zelfstandig als empathisch (inlevend in de ander) optimaal te ontwikkelen. Als deze beide processen niet goed verlopen, bestaat de kans op stoornissen – zoals agressief narcisme – die ernstige intermenselijke problemen tot gevolg kunnen hebben, wat blijkt uit zowel de geschiedenis als in onze huidige maatschappij. Het is van groot belang om meer te weten van agressief narcisme, de kenmerken ervan en de veelal vaststaande gedragspatronen. Hierdoor kunnen we intermenselijke processen in het verleden beter begrijpen en vooral er in de toekomst alert op zijn

Extra informatie

Gewicht 0.182 kg
Afmetingen 20.2 × 12.5 × 1.0 cm