Het vertrouwen in tal van Europese regeringen is in september 22 extreem laag. De regeringen worden afgerekend op een ongekende onkunde en mensen die totaal geen opleiding hebben voor het departement wat ze aansturen stapelen fout op fout. Ook worden de werkelijke problemen die de politiek zou moeten oplossen in grote mate voor zich uit gebulldozerd. Resultaat, een bijna onoverzichtelijke situatie wat jaren gaat kosten om deze rommel op te ruimen en weer adequaat te ordenen.

Nicholas Taleb komt recent met een krachtige gedachte waarbij hij de oorzaak van deze onkunde op een zeer makkelijk te begrijpen ‘Sjors en Sjimmie’ manier uitlegt. Volgens Taleb is het extreem belangrijk dat je niet let op wat mensen zeggen, maar op wat ze doen en hoe ver ze hun nek uitsteken. Dat laatste schiet ernstig tekort bij tal van Europese bestuurders.

Taleb zet aan het denken met prikkelende inzichten, zoals: – intolerante groepen beheersen de wereldmedia – je kunt een intellectueel zijn, maar nog steeds een idioot – problemen ontstaan door ingewikkelde oplossingen waarvoor iemand betaald is – ethiek kun je moeilijk los zien van kennis en competentie. Kortom hoe je ‘bullshit’ kunt herkennen.

In Skin in the Game haalt Taleb talloze voorbeelden aan van beroepen uit de oudheid waarbij Skin in the Game werd vereist. Zo moest een bruggenbouwer in het oude Babylonië een paar dagen met zijn gezin onder de brug slapen nadat ‘ie af was. Dit om er zeker van te zijn dat hij al zijn expertise heeft gegeven. Hij zal er alles aan doen om een solide constructie te bouwen, in plaats van de risico’s door te schuiven naar de duizenden mensen die er straks overheen moeten lopen. Zijn leven en zijn gezin zijn hem heilig. Binnen dit principe zou de bruggenbouwer zelf het eerste slachtoffer worden van zijn onkunde. Hij is zich daarom heel bewust van wat zijn ‘niet goed afgeleverde werk’ teweeg zou kunnen brengen. Hij heeft Skin in the Game.

Iemand die Skin in the Game heeft, heeft iets te verliezen wanneer zijn vaardigheden ontoereikend blijken of haar adviezen onjuist. Denk maar aan de bruggenbouwer, bij wie zijn   gezin op het spel staat. Dit zijn de mensen aan wiens mening je meer waarde wilt hechten. In de huidige samenleving, de politiek, heeft lang niet iedereen die een mening of advies deelt Skin in the Game. Mensen in de samenleving hebben direct door of een bestuurder of organisatie een hoge mate van ‘Skin in the Game’ heeft. Wanneer Skin in the Game ontbreekt is het vertrouwen laag en ontbreekt het belangrijkste aspect wat een regering moet uitstralen – vertrouwen.