Na een hersenschudding blijven ongeveer 15% van de mensen langdurend last houden van restklachten. Deze kenmerken zich door overprikkeling, verlammende vermoeidheid (fysiek als wel cognitief), het beleven van geheugen-concentratiezwakte en emotionele labiliteit. Ik kan stellen dat al mijn hersenletsel patiënten met MTBI die lang last hebben van klachten eveneens de volgende karaktertrekken hebben: hoog streefniveau, hoog verantwoordelijkheidsgevoel, neigen naar perfectionisme en een gevoel hebben altijd ‘aan’ te staan. Waarom is de combinatie van deze specifieke persoonskenmerken en restklachten van hersenschudding zo verlammend? Onderstaande tekst geeft uitleg hierover.

De combinatie van perfectionisme en een hersenschudding kan complex zijn om verschillende redenen:

1. Verandering in cognitieve functies: Een hersenschudding kan leiden tot veranderingen in cognitieve functies, zoals concentratie, geheugen en aandacht. Perfectionisten hebben vaak hoge verwachtingen van zichzelf en streven naar foutloosheid. Wanneer hun cognitieve functies zijn aangetast door een hersenschudding, kan dit leiden tot frustratie en moeilijkheden bij het voldoen aan hun eigen hoge normen.

2. Veranderde perceptie van controle: Perfectionisten hebben vaak de neiging om een sterke behoefte te hebben aan controle over hun omgeving en prestaties. Een hersenschudding kan echter leiden tot gevoelens van verlies van controle, vooral als het herstelproces onvoorspelbaar is en niet direct kan worden beheerst. Dit gebrek aan controle kan spanning en angst veroorzaken bij perfectionisten.

3. Aanpassingsvermogen: Perfectionisten hebben soms moeite met het aanpassen aan veranderingen, vooral wanneer deze veranderingen onverwacht en ongecontroleerd zijn, zoals bij een hersenschudding. Het herstelproces kan variabel zijn, en dit kan een uitdaging vormen voor mensen die gewend zijn aan een strikte planning en consistentie.

4. Zelfkritiek: Perfectionisten hebben de neiging om zichzelf streng te beoordelen en zijn vaak kritisch ten opzichte van hun prestaties. Een hersenschudding kan leiden tot verminderde prestaties of veranderingen in het functioneren, wat de zelfkritiek kan versterken. Dit kan het herstelproces bemoeilijken doordat de persoon zichzelf onder druk zet om snel weer op hetzelfde niveau te presteren als voorheen.

5. Emotionele impact: Een hersenschudding kan ook emotionele symptomen veroorzaken, zoals stemmingswisselingen, prikkelbaarheid en angst. Deze emotionele impact kan de al aanwezige emotionele gevoeligheid van perfectionisten vergroten, waardoor ze mogelijk meer moeite hebben met het omgaan met de gevolgen van de hersenschudding.

Het is belangrijk om op te merken dat de complexiteit van deze combinatie niet voor iedereen hetzelfde is. Mensen verschillen in de mate van perfectionisme en hoe ze met uitdagingen omgaan. Wanneer bovenstaande bekend voorkomt is het van belang contact met ons op te nemen, om met de emotionele en cognitieve uitdagingen om te gaan die kunnen ontstaan uit de combinatie van perfectionisme en een hersenschudding.