Een burn-out is het gevolg van langdurige blootstelling aan stress, zowel op het werk als in het dagelijks leven. Het ontstaat meestal als gevolg van een combinatie van factoren. Hier zijn enkele veelvoorkomende oorzaken:

 1. Werkgerelateerde factoren:
  • Hoge werkdruk: Constante druk om prestaties te leveren binnen strakke deadlines kan leiden tot chronische stress.
  • Onrealistische verwachtingen: Te hoge verwachtingen van jezelf of van anderen kunnen leiden tot overbelasting.
  • Gebrek aan controle: Het gevoel dat je weinig controle hebt over je werk kan bijdragen aan stress en uiteindelijk een burn-out.
  • Onduidelijke verwachtingen: Een gebrek aan duidelijke richtlijnen over taken en verantwoordelijkheden kan stress veroorzaken.
 1. Persoonlijke factoren:
  • Perfectionisme: Streven naar perfectie en het niet accepteren van fouten kan een grote bron van stress zijn.
  • Neiging tot overwerken: Het niet kunnen loslaten van werk, zelfs buiten de reguliere werktijden, kan tot uitputting leiden.
  • Onvoldoende zelfzorg: Het negeren van lichamelijke en mentale behoeften, zoals voldoende slaap en ontspanning, kan de stressniveaus verhogen.
 1. Sociale factoren:
  • Problemen op het werk: Conflicten met collega’s of leidinggevenden kunnen bijdragen aan stress.
  • Problemen in persoonlijke relaties: Strubbelingen in familie of vriendschappen kunnen de belasting verhogen.
 1. Gezondheidsproblemen:
  • Fysieke gezondheidsproblemen: Chronische gezondheidsproblemen kunnen de stressniveaus verhogen.
  • Psychologische aandoeningen: Depressie, angststoornissen en andere psychologische problemen kunnen bijdragen aan het risico op een burn-out.

Het is belangrijk te benadrukken dat een burn-out niet alleen het gevolg is van een zware werklast; het kan voortkomen uit de interactie tussen werk- en persoonlijke factoren. Het herkennen van de symptomen van burn-out en het proactief aanpakken van stressoren is essentieel om te voorkomen dat het zich ontwikkelt tot een ernstige toestand. Wanneer men bovenstaande verschijnselen erkent en herkent kan men onze kliniek inschakelen om van klachten te herstellen en ervoor te zorgen dat men nadien niet meer in de val loopt van een nieuwe burnout.