Ik heb in de vorige Blogs beschreven hoe de digitale wereld inwerkt op onze hersenen en dat we moeten leren hoe met deze ontwikkelingen om te gaan. Zeer recent onderzoek laat zien dat 24% van de jeugd de algoritmen van de digitale wereld in zijn eigen hersenactiviteit heeft ingepland en in wezen gehersenspoeld is door de huidige techniek. Een kwart van de jeugd heeft dus de invloed van DNA – Moeder Aarde losgelaten en is gaan denken volgens de wetten van de algoritmen die binnen zijn gekomen middels smartphone en Facebook etc. Opmerkelijk is dat wanneer ik met deze jongeren praat ze zelf geen besef hebben dat ze het anker van hun werkelijke natuur hebben losgelaten en zijn verworden tot een enorme mondiale denktank die past binnen het imposter syndroom. Het is extreem griezelig dat momenteel extreme hoeveelheden mensen op een bepaalde manier zijn gaan denken waarbij angst en vergelijking met anderen de drijfveren zijn geworden voor het bestaan. Juist individuele variatie heeft het mensdom sterk gehouden en is momenteel meer noodzakelijk dan ooit. Ook is het griezelig dat weinig mensen vanuit de neurowetenschappen aan de bel trekken om deze massale vervreemding binnen het mensdom te stoppen en te keren. De getallen zijn gigantisch: een kwart van de jongeren toont kenmerken van het imposter syndroom en 1 op de 8 mensen ervaart dusdanige mentale problemen dat ze periodiek – geruime tijd uitvallen en niet kunnen deelnemen aan het sociale leven en werk. De kostenpost voor elke samenleving is een prijskaartje wat altijd in de tig miljarden euro’s uit komt.

Neurologie.

De eerste doorbraak in het denken over hersenen – digitale wereld kwam eigenlijk door het werk van prof. Strayer. Hij plakte elektrodes op het hoofd van proefpersonen en richtte zijn aandacht op de prikkelverwerking van een specifiek deel van de hersenen wat dubbeltaken verwerkt en zich richt op aandacht; de anteriore cingulate cortex.  Dit hersengebied heeft een directe verbinding met het leergebied van de hersenen en het emotionele / angst centrum. Hij liet proefpersonen een uur in de natuur lopen – 1 groep zonder smartphone – de andere groep met smartphone – waarbij de laatste groep de opdracht kreeg een vriend te bellen. De groep zonder smartphone toonde een sterke afname van prikkelverwerking in de anteriore cingulate cortex, de smartphone groep toonde een sterke toename van activiteit die nota bene 20 minuten na het beëindigen van de wandeling nog aanwezig bleef. Verder onderzoek van Prof Strayer toonde aan dat mensen die computerwerkzaamheden uitvoerden 3 dagen nodig hadden om te herstellen van de 5 dagen die ze digitaal actief waren geweest.

Stressvermindering en ontspanning:

Strayer begon ook de werking van de pure natuur op het hersenweefsel te onderzoeken. Hieruit kwamen zeer opmerkelijke resultaten uit naar voren. Tal van onderzoeken hebben later dezelfde werking van natuur op hersenfuncties aangetoond.

Natuurlijke omgevingen, zoals bossen of parken, hebben aangetoond stress te verminderen en het gevoel van ontspanning te vergroten. Deze effecten worden vaak geassocieerd met veranderingen in de activiteit van de prefrontale cortex, die betrokken is bij emotieregulatie, en de amygdala, die betrokken is bij de verwerking van emoties, vooral angst. Voor degenen die veel interesse hebben in de wetenschappelijke onderbouwing lees dan het werk van prof. Ohtsuki.

Ohtsuki, T., et al. (2017). Changes in cerebral activity after a forest walk: Evidence from a repeated-measures study using near-infrared spectroscopy. Environmental Health and Preventive Medicine, 22(1), 1-6.

Verbeterde aandacht en concentratie:

Talloze studies die nadien zijn verricht maar die geen nadruk legden op stress maar op het cognitieve functioneren van mensen in relatie tot blootstelling aan de pure natuur tonen eveneens opmerkelijke resultaten. Natuur heeft een positieve invloed op de denkvermogens van mensen.

Natuurlijke omgevingen lijken de aandacht en concentratie te verbeteren, mogelijk door het verminderen van mentale vermoeidheid. Activiteit in de dorsolaterale prefrontale cortex en de anterior cingulate cortex, die beide betrokken zijn bij aandachtsprocessen, lijken hierbij een rol spelen.

Voor degenen die interesse hebben in deze specifieke onderbouwing lees het werk van prof. Berman.

Berman, M. G., Jonides, J., & Kaplan, S. (2008). The cognitive benefits of interacting with nature. Psychological Science, 19(12), 1207-1212.

Verbeterde stemming en emotioneel welzijn:

We zien bij alle studies tussen natuur en hersenen dat dezelfde hersengebieden betrokken zijn: het leercentrum, het stress centrum en het angst – emotionele centrum. Contact met de natuur geeft een sterke verbetering van stemming en emotioneel welzijn. Interactie met natuurlijke omgevingen wordt geassocieerd met een verbeterde stemming en emotioneel welzijn. De hippocampus, die betrokken is bij geheugen en emotieverwerking, kan positief beïnvloed worden door blootstelling aan natuur.

Voor degenen die interesse hebben in de wetenschappelijke onderbouwing lees het onderzoek van prof. Bratman.

Bratman, G. N., et al. (2015). Nature experience reduces rumination and subgenual prefrontal cortex activation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(28), 8567-8572.

Verhoogde creativiteit en probleemoplossend vermogen:

Mij valt zelf op dat de ochtendwandeling met de honden in de pure natuur mijn creatieve vermogens lijkt te stimuleren. Ook denk ik dan vrij na over het oplossen van problemen en hoe binnen het werk bepaalde zaken aan te passen.  Tijd doorbrengen in de natuur is geassocieerd met een toename van creativiteit en het vermogen om problemen op te lossen. Deze effecten kunnen worden gekoppeld aan veranderingen in de activiteit van het default mode network, een hersennetwerk dat geassocieerd is met creatief denken.

Voor degenen die hier wetenschappelijk meer over willen weten lees het werk van prof. Atchley.

Atchley, R. A., Strayer, D. L., & Atchley, P. (2012). Creativity in the wild: Improving creative reasoning through immersion in natural settings. PloS ONE, 7(12), e51474.

Tevreden – Connectie – Innerlijke Rust

Talloze studies tonen aan dat de pure natuur een positieve invloed heeft op de hersenen. Men ervaart stress-prikkelvermindering, je verbeterd aanzienlijk je denkprestaties, het emotionele welzijn neemt toe evenals je creativiteit en het probleemoplossend vermogen.

Deze extreme voordelen in je functioneren vind je niet in pilvorm of in je telefoon maar ligt op een steenworp afstand van je. Het is buiten en kenmerkt zich door bomen, zandpaden en water. Het vraagt tijd en verandering van lifestyle. Het doorbreken van smartphone en facebook verslaving is moeizaam en kan je echt vergelijken met het afkicken van heroïne. Dat laat helaas mijn praktijkvoering zien. Het gevecht om onder het imposter syndroom uit te komen is een vreselijk moeilijke onzichtbare horde. Maar wanneer je het lukt dan krijg je van Moeder Aarde altijd drie cadeaus: tevredenheid/geluk – een diep gevoel van connectie met je werkelijke zelf/anderen/je omgeving – en last but not least innerlijke rust; de motor van alles.

Moeder Aarde heeft ons op de wereld gezet om tevreden te zijn, je verbonden te voelen en om innerlijke rust te beleven. Dit is de enorme uitdaging voor miljarden mensen in dit tijdvak van ons bestaan.

Wanneer je alle hoofdstukken gelezen hebt en je hebt echt interesse om te veranderen. Wij bieden kennis aan om jou werkelijk te laten veranderen waardoor je mentale gezondheid met sprongen kan verbeteren – ook voor de rest van je leven.

Google ook eens www.cognitive-travel.nl en schrijf je in voor een reis die werkelijk je leven gaat veranderen.

  • Groeten, vanuit de Cap de Creus
  • Dr. Erik Matser, klinisch neuropsycholoog

    Auteur van ‘Elements of A Better Life’

    www.cognitive-travel.nl