In ons Spanje programma benadrukken we het stimuleren van het kalmte systeem. Veel mensen die aan ons programma deelnemen hebben moeite om tot interne rust – kalmte te komen, dit door tal van oorzaken.

De drie hoofdoorzaken van kalmte verstoorders bij mijn Spanje cliënten groepen zijn: perfectionisme: 85%, ADHD: 10% en aan autisme verwante stoornissen 5%.

Wat ook eerder is uitgelegd is dat de mate van onrust voor letsel of aandoening bepalend is voor de PEM waarde die na het letsel of de aandoening ontstaat. PEM staat voor post-exertionele malaise. Ofwel de malaise gevoelens die ontstaan na cognitieve of fysieke inspanning. Het ‘kapot’ zijn na welke inspanning dan ook.

Ik leg jullie uit waarom we de nadruk leggen op ademhaling, hartslag, stress responsen en spijsvertering om tot kalmte te komen waardoor het lichaam kan herstellen en PEM waarden in kracht kunnen afnemen.

Om het echt te kunnen begrijpen is enige kennis van neurologie een vereiste. Vooral de systemen die een rol spelen bij de cellen in het brein die het systeem tot kalmte – innerlijke rust brengen. Het para sympathisch systeem.

Een belangrijke speler in dit systeem is de nervus vagus zoals hier boven staat afgebeeld. Voor een gedetailleerdere uitleg: De dorsale tak van de nervus vagus, speelt een cruciale rol bij het reguleren van de parasympatische activiteit in het lichaam. De nervus vagus is een van de twaalf paar hersenzenuwen en is verantwoordelijk voor het verzenden van signalen van en naar verschillende organen in het lichaam, waaronder het hart, de longen, de maag en de darmen. De dorsale tak van de nervus vagus heeft specifieke functies, waaronder:

Regulatie van de hartslag: De dorsale vagus beïnvloedt de activiteit van de sinusknoop in het hart, wat leidt tot veranderingen in de hartslag en de hartslagvariabiliteit. Dit kan helpen bij het reguleren van de bloeddruk en het handhaven van een gezonde hartfunctie.

Regulatie van de ademhaling: De dorsale vagus heeft invloed op de ademhaling door signalen naar de ademhalingspieren te sturen en zo de ademhalingsfrequentie aan te passen. Dit helpt bij het handhaven van een evenwichtige gasuitwisseling in de longen en het reguleren van de pH van het bloed.

Spijsvertering: De dorsale tak van de nervus vagus heeft ook een rol bij het reguleren van de spijsvertering door signalen naar de maag en darmen te sturen. Dit kan invloed hebben op de maagzuurproductie, peristaltiek en de afgifte van spijsverteringssappen, wat allemaal belangrijk is voor een gezonde spijsvertering.

Stressrespons: De dorsale vagus is ook betrokken bij het reguleren van de stressrespons van het lichaam. Het kan helpen bij het verminderen van de activiteit van het sympathische zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is voor de vecht-of-vluchtreactie, en het bevorderen van ontspanning en rust.

Een goed functionerende nervus vagus wordt geassocieerd met een gevoel van welzijn, ontspanning en emotionele stabiliteit.

Nu we enige inzicht hebben in de werking van dit specifieke deel van het zenuwstelsel is het van groot belang te weten hoe we dit systeem positief kunnen beïnvloedden waardoor we ontspanning, kalmte en innerlijke rust kunnen beleven en het lichaam tot herstel kan komen.

In Spanje gebruiken we de volgende technieken om de activiteit van de nervus vagus te stimuleren:

Diepe ademhalingsoefeningen: Langzame en diepe ademhaling activeert de nervus vagus en helpt bij het verminderen van stress en angst. We leren je technieken zoals buikademhaling, waarbij je diep inademt door je buik te laten uitzetten en langzaam uitademt.

Een heel groot deel van mijn cliënten hebben geen idee dat ze een proces hebben doorgemaakt. Ze zijn gewend geraakt aan een hoeveelheid dagelijkse stress waar het lichaam zich op aanpast, er komt meer stress bij en het lichaam past zich ook daarop aan. Wanneer ik op dag 1 bij jullie diepe ademhalingsoefeningen instrueer merk je dat het lichaam tegengas geeft en kom je in de ‘Detox fase’. Dan pas merk je hoezeer je geadapteerd bent aan stress en hoe het lichaam moet wennen om weer de weg terug te vinden. Ik zie het vaak aan stokkende ademhaling, moeite hebben om diep te kunnen ademen en grote moeite hebben om gedachten uit te zetten en om je alleen te concentreren op de ademhalingsoefeningen. Om wat meer te weten over een goede ademhaling lees alles over de ademhalingsmethode van Dixhoorn.

Meditatie en mindfulness: Meditatie en mindfulness kunnen de activiteit van de nervus vagus verhogen door het stressniveau te verlagen en een gevoel van ontspanning te bevorderen. Regelmatige beoefening van meditatie kan gunstig zijn voor het zenuwstelsel als geheel.

Meditatie wordt vaak in de hoek geplaatst van ‘zweverig’. Echter we kunnen ons bewustzijn indelen in drie factoren, het verleden, vooruit denken (toekomst) maar ook het nu. In onze jachtige wereld is er een enorme druk naar voren en vergeten we dat een ‘nu’ beleving extreem rustgevend is voor het hersensysteem. Een echt ‘accumoment’ kan je ervaren wanneer je even de toekomstgedachten en herinneringen aan het verleden uit zet. Het nu kent geen angst, is niet jaloers, boos, of achterdochtig. Het nu is 100% kalmte wanneer je dat goed weet te vinden in jezelf.  Het vergt oefening.

Koude blootstelling: Bij Korbi Hort, in de vallei van Sadernes, kan je kiezen om te gaan zwemmen in de ‘Zen pool’. De ‘Zen pool’ is nooit warmer dan 8 graden (gletsjer water). Blootstelling aan koude, zoals koud water over je gezicht spetteren, een koude douche nemen, een duik nemen in de Zen pool, kan de nervus vagus activeren. Dit wordt verondersteld deel uit te maken van het “diversifiëren van de input” voor het zenuwstelsel, wat de algehele gezondheid van het zenuwstelsel kan verbeteren.

Sociale verbondenheid: We benadrukken in Spanje het belang van connectie, dit met jezelf, connectie met anderen en connectie met je werk. Het hebben van sterke sociale relaties en positieve interacties met anderen kan de activiteit van de nervus vagus bevorderen. Een gevoel van verbondenheid en steun kan het zenuwstelsel kalmeren en stress verminderen.

Het is belangrijk op te merken dat deze methoden het beste werken als ze regelmatig worden beoefend als onderdeel van een gezonde levensstijl.

Stimulering van de nervus vagus, het leren hoe tot kalmte te komen is een onderdeel van ons Spanje programma. Wil je nog meer weten google dan www.cognitive-travel.nl.