‘In maart 2020 viel me op dat naast de vermoeidheid en de long – conditieproblematiek mensen op mijn spreekuur kwamen die ook last hadden van geheugen en concentratieklachten. Allen hadden een Covid infectie doorgemaakt en naast het griepgevoel was ook sprake geweest van dagenlange felle hoofdpijn en visuele stoornissen. 

Nu ruim anderhalf jaar later wordt dit specifieke patroon van klachten bijna dagelijks aangegeven in mijn praktijk en neuropsychologisch onderzoek bij deze mensen toont inderdaad aan dat vaak sprake is van geheugen en concentratiezwakte. Opmerkelijk is dat deze bevindingen nu ook in het gerenommeerde medische top journal ‘The Lancet’ zijn gepubliceerd bij een studie waarbij 13.000 mensen zijn onderzocht. Allen hebben een Covid infectie doorgemaakt en zijn langdurend ziek zijn geweest. Veel van de mensen die onderzocht zijn geven aan veranderingen in hun denkvermogen op te merken. Naast long Covid blijkt ook sprake te zijn van ‘brain Covid’. Het is enorm van belang dat wanneer u merkt dat er problemen zijn met geheugen en concentratie na een Covid infectie u contact met ons opneemt voor verdere analyse. 

Door het probleem inzichtelijk te maken middels neuropsychologisch onderzoek, het probleem op een specifieke manier aan te pakken kan overprikkeling en uitputting worden tegengegaan en kan u komen tot herstel. Echter dit herstel verloopt in het geval na een Covid infectie niet vlot en men moet dan denken aan enkele maanden begeleiding – training – coaching. 

Zelf heb ik het idee dat de felle hoofdpijn en de visuele stoornissen kenmerken zijn van een mogelijke herseninfectie zoals ik ook bij mijn patiënten waarneem die een encefalitis (herseninfectie) hebben doorgemaakt door een andere oorzaak.  Nogmaals, het is extreem belangrijk dat u deze verschijnselen meldt aan uw huisarts en dat u verder verwezen wordt naar het cluster neuroloog – klinisch neuropsycholoog. De ‘onzichtbare’ klachten kunnen eenvoudig zichtbaar gemaakt worden en u kunt coaching volgen die leidt tot herstel. Onderstaand de bevindingen uit The Lancet.’ – Dr. Erik Matser