Het is van groot belang om neurotisch – negatief perfectionisme in kracht te laten afnemen. Onderstaand de uitleg over het waarom.

De mensheid bestaat 250.000 jaar en zoals gezicht, klankkleur, vingerafdruk verschilt iedereen wat betreft denkrichting van elkaar. Al 250.000 jaar komen alle DNA variaties voor waardoor we kunnen stellen dat jij een uniek product bent van moeder Aarde.

Echter omgevingsinvloeden kunnen dusdanig op de menselijke geest inwerken dat we niet meer van elkaar verschillen maar dat we dezelfde gedachten en gedragingen gaan ontwikkelen. Dat is voor de soort een zeer ongezonde situatie maar ook voor het individu. We kunnen stellen dat neurotisch perfectionisme een voorbode is van ellende wat zich gaat uiten in burn out, angst stoornis en depressie. Dit door het constant over stimuleren van het sympathisch zenuwstelsel waardoor we klachten ontwikkelen en we dezelfde gedragingen en gedachten gaan ontwikkelen. Eerder hebben we al gesteld dat er een sterke afwisseling moet zijn tussen aanzetten en uitzetten van het zenuwstelsel.

Negatief perfectionisme kan schadelijk zijn voor zowel het welzijn als de prestaties van een individu. Hier zijn enkele redenen waarom het belangrijk is om negatief perfectionisme te doorbreken:

 1. Mentalegezondheid:
  Negatief perfectionisme gaat vaak gepaard met zelfkritiek, angst en stress. Mensen die streven naar onrealistische perfectie leggen vaak de lat erg hoog voor zichzelf en ervaren constante druk om te voldoen aan onbereikbare normen. Dit kan leiden tot angststoornissen, depressie en andere mentale gezondheidsproblemen.

 2. Zelfbeeld:
  Negatief perfectionisme kan het zelfbeeld van een persoon aantasten. Het constante gevoel van ontoereikendheid en het streven naar perfectie kan leiden tot een laag zelfbeeld en een gebrek aan zelfwaardering.

 3. Belemmering van prestaties:
  Paradoxaal genoeg kan perfectionisme ook een belemmering vormen voor effectieve prestaties. Mensen kunnen zo bang zijn om fouten te maken dat ze risico’s vermijden en hun potentieel niet volledig benutten. Dit kan leiden tot gemiste kansen en stagnatie in persoonlijke en professionele groei.

 4. Interpersoonlijkerelaties:
  Negatief perfectionisme kan ook invloed hebben op de manier waarop mensen omgaan met anderen. Ze kunnen hoge verwachtingen hebben van anderen en moeilijkheden ondervinden bij het accepteren van fouten van henzelf en anderen. Dit kan leiden tot spanningen in relaties.

 5. Creativiteit en innovatie:
  Perfectionisme kan creativiteit en innovatie belemmeren. Angst voor fouten kan ervoor zorgen dat mensen vasthouden aan bekende methoden en vermijden om nieuwe ideeën of benaderingen te verkennen.

 6. Levenskwaliteit:
  Door negatief perfectionisme te doorbreken, kan iemand een betere kwaliteit van leven ervaren. Het verminderen van de druk om perfect te zijn, geeft ruimte voor persoonlijke groei, voldoening en een gezonder levensperspectief.

Doorbreken van neurotisch perfectionisme

Het doorbreken van negatief perfectionisme gaat vaak gepaard met het ontwikkelen van gezonde coping mechanismen, het leren omgaan met fouten en het stellen van realistische doelen. Het bevordert veerkracht, welzijn en een positievere kijk op het leven.

Zoals eerder gesteld kan negatief perfectionisme leiden tot angst, stress en een laag zelfbeeld. Hier zijn enkele suggesties die wij ook in ons programma in Mas dels Arbres toepassen om negatief perfectionisme – neurotisch perfectionisme aan te pakken:

 1. Bewustwording:
  Herken en erken dat je perfectionisme een probleem is. Identificeer specifieke situaties waarin je streven naar perfectie je welzijn beïnvloedt.

 2. Stel realistische doelen:
  Zet doelen die uitdagend maar haalbaar zijn. Leer accepteren dat niemand perfect is, en het is normaal om fouten te maken.

 3. Leer van fouten:
  Zie fouten als kansen om te leren en te groeien, niet als bewijs van ontoereikendheid. Probeer positieve lessen te halen uit elke ervaring.

 4. Breek taken op:
  Verdeel grote taken in kleinere, meer behapbare stappen. Dit kan overweldiging verminderen en het gemakkelijker maken om vooruitgang te boeken.

 5. Richt op het proces, niet alleen op het resultaat:
  Concentreer je op het proces van leren en groeien in plaats van alleen op het eindresultaat. Waardeer de inspanningen die je doet.

 6. Weesvriendelijkvoorjezelf:
  Praat tegen jezelf zoals je tegen een vriend zou praten. Vermijd harde zelfkritiek en omarm zelfcompassie.

 7. Stel realistische standaarden:
  Besef dat perfectie onbereikbaar is. Stel realistische standaarden voor jezelf en anderen.

8. Gebruik positieve affirmaties: Herhaal positieve affirmaties om jezelf te versterken en negatieve gedachten tegen te gaan.

9. Zoekondersteuning:
Praat met vrienden, familie of een professional over je gevoelens en uitdagingen. Soms kan het delen van je ervaringen en het horen van andere perspectieven helpen.

10.Ontwikkel gezonde coping-mechanismen:
Leer gezonde manieren om met stress om te gaan, zoals mindfulness, meditatie, sporten of creatieve expressie.

11.Verander perfectionistische overtuigingen:
Onderzoek en daag negatieve overtuigingen over perfectionisme uit. Vraag jezelf af waar deze overtuigingen vandaan komen en of ze realistisch zijn.

12.Professionele hulp:
Als negatief perfectionisme ernstige impact heeft op je welzijn, overweeg dan professionele hulp van een therapeut of counselor.

Onthoud dat het aanpakken van negatief perfectionisme een proces is dat tijd en consistentie vereist. Het is belangrijk om kleine stappen te zetten en jezelf toe te staan om te groeien.

Oorsprong:
Het is enorm belangrijk om voor jezelf de oorsprong van het neurotisch perfectionisme te (h)erkennen:

Er zijn verschillende factoren die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van negatief perfectionisme:

1. Opvoeding:
De opvoeding speelt een cruciale rol bij de vorming van persoonlijkheidskenmerken, waaronder perfectionisme. Als ouders of verzorgers constant hoge verwachtingen hebben en kritiek leveren op fouten, kan het kind de overtuiging ontwikkelen dat fouten onaanvaardbaar zijn.

2. Omgevingsdruk:
Sociale en culturele druk kunnen bijdragen aan negatief perfectionisme. Als de samenleving waarin iemand leeft prestaties sterk waardeert en fouten afkeurt, kan dit leiden tot het ontwikkelen van perfectionistische neigingen.

3. Zelfbeeld:
Mensen met een laag zelfbeeld lopen mogelijk een groter risico op negatief perfectionisme. Ze kunnen proberen hun eigenwaarde te vergroten door buitengewone prestaties na te streven en vermijden fouten te maken.

4. Angstvoorafwijzing:
Sommige mensen zijn bang voor afwijzing of veroordeling door anderen. Dit kan hen aanzetten tot perfectionisme om te voorkomen dat ze bekritiseerd worden. Ze geloven misschien dat perfectie hen zal beschermen tegen negatieve oordelen.

5. Angstvoorfalen:
Een diepgewortelde angst voor falen kan negatief perfectionisme voeden. Mensen kunnen zo bang zijn om te falen dat ze zichzelf enorme druk opleggen om perfect te zijn in alles wat ze doen.

6. Competitieveomgeving:
Het deelnemen aan een zeer competitieve omgeving, zoals academische wedstrijden, sportcompetities of veeleisende werkomgevingen, kan leiden tot het ontwikkelen van negatief perfectionisme. De drang om altijd de beste te zijn, kan ongezonde perfectionistische patronen bevorderen.

Het is erg belangrijk om het ontstaan van neurotisch perfectionisme te ontdekken, hierover na te denken en hier met anderen over te praten. In Mas dels Arbres kan je leren om een negatieve trend te doorbreken, te komen tot je eigen individuele gedachten en innerlijke kalmte te leren kennen en deel te maken van je leefpatroon.

Informatie over Mas dels Arbres google: www.cognitive-travel.nl.